Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy z Izbą Administracji Skarbowej

Data publikacji 08.08.2019

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy podpisali porozumie w sprawie wzajemnej współpracy. Porozumienie daje możliwość koordynacji wspólnych działań, a także wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń.

Wczoraj (7.08.2019) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Szef kujawsko-pomorskich policjantów insp. Paweł Spychała razem z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Panem Andrzejem Paskiem podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 

Intencją tego porozumienia było sformalizowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy wskazanymi instytucjami w zakresie szeroko rozumianej realizacji zadań ustawowych. Zadania te w wielu płaszczyznach pokrywają się, a wykorzystując wzajemne uprawnienia ukierunkowane są na zapobieganie, ujawnianie i wykrywanie czynów zabronionych w obszarach podatkowych.

Zawarte porozumienie daje możliwość współpracy na najniższych szczeblach co wpłynie na skuteczność zwalczania przestępczości podatkowej na każdym poziomie również w trybie nagłym - niecierpiącym zwłoki.

Bezpośrednie kontakty funkcjonariuszy obu służb wpłyną na podniesienie skuteczności, wymianę doświadczeń i wspólne podejmowane działania przy wzajemnym wykorzystaniu posiadanych informacji.

Powrót na górę strony