Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania dla Państwa Gucwińskich za pielęgnowanie pamięci o pomordowanych bohaterach noszących mundury Policji Państwowej

Data publikacji 09.08.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie okolicznościowe z Państwem Hanną i Antonim Gucwińskimi, którym podziękowano za pielęgnowanie pamięci o pomordowanych bohaterach noszących mundury Policji Państwowej. W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Piotr Leciejewski oraz insp. Dariusz Wesołowski i Pan Piotr Kacprzyński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Zaproszonym gościom podziękowano za współpracę, okazaną pomoc i zaangażowanie podejmowane dla upamiętnienia historii, tradycji i etosu Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej oraz przekazano wyjątkowe wydawnictwa albumowe poświęcone Policji Państwowej, oraz Policji Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania w imieniu Dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztofa Musielaka, z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotra Leciejewskiego oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego, przekazane zostały Państwu Gucwińskim cztery wyjątkowe wydawnictwa albumowe poświęcone Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego.

Dodatkowo przekazany został list od Dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji – nadkom. Krzysztofa Musielaka, w którym w bardzo ciepłych słowach podziękował Państwu Gucwińskim za współpracę, okazaną pomoc i zaangażowanie podejmowane dla upamiętnienia historii, tradycji i etosu Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej. Nadkom. Krzysztof Musielak w swych słowach odniósł się do członka rodziny Państwa Gucwińskich – św. p. Pana nadkom. Piotra Jurczyka, ojca Pani Hanny, który walczył i zginął w obronie naszego kraju, wyrażając dla jego postawy najwyższe wyrazy uznania i szacunku. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z wielkim wzruszeniem wysłuchało wspomnienie o trudnej historii policjantów Policji Państwowej o ich poświęceniu i męstwie.

Wyrażamy ogromną wdzięczność, że Państwo Gucwińscy pielęgnujący pamięć o pomordowanych bohaterach noszących mundury Policji Państwowej zaszczycili nas swoją obecnością i poświęcili nam czas na wspólne spotkanie.

(KWP we Wrocławiu/aj)

 

 

  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Piotr Leciejewski wręcza podziękowanie Antoniemu Gucwińskiemu
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Piotr Leciejewski wręcza podziękowanie Hannie gucwińskiej.
  • Insp. Dariusz Wesołowski wręcza album pamiątkowy Pani Gucwińskiej
  • Pamiątkowe zdjęcie Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i zaproszonych gości.
Powrót na górę strony