Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

EUROPOL - wystawa poświęcona 100. rocznicy ustanowienia Policji Państwowej

Data publikacji 29.08.2019

W siedzibie Europolu w Hadze otwarta została wystawa poświęcona 100. rocznicy ustanowienia Policji Państwowej. Wydarzenie objął swoim patronatem Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Słowo wstępne oraz element wystawy stanowi list Komendanta Głównego Policji. Odczytała go insp. Paulina Filipowiak — Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Uroczystość otwarcia zaszczyciła kadra kierownicza Europolu na czele z Panią Dyrektor Catherine de Boll oraz 200 gości pracujących na co dzień w Europejskim Urzędzie Policji.

Wystawa została otwarta 27 sierpnia br. To wydarzenie wpisujące się w tegoroczne, wyjątkowe obchody Święta Policji. Jej jubileuszowy charakter podkreśla zbiór eksponatów ukazujących historię i rozwój formacji policyjnej w Polsce od czasu jej utworzenia aż do dziś. Tegoroczna, druga już edycja wystawy, wzbogacona została przez prywatną kolekcję zbiorów udostępnionych przez pana Krzysztofa Kłębka, emerytowanego funkcjonariusza Policji. Na szczególną uwagę zwiedzających zasługują cenne i rzadko dziś spotykane pamiątki, między innymi archiwalne dokumenty resortowe, kolekcje umundurowania i akcesoriów policyjnych oraz elementy osobistego wyposażenia funkcjonariuszy.

Zaprezentowano również materiały przygotowane przez Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Edukcji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Podczas wystawy zorganizowana została także zbiórka środków pieniężnych, które przeznaczone zostaną na rzecz wsparcia rodzin zrzeszonych w Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Komendant Główny Policji w słowach skierowanych do uczestników wystawy uwypuklił fakt trwałej i aktywnej obecności polskiej Policji w strukturach międzynarodowych. Podkreślił konieczność ścisłej i efektywnej współpracy organów ścigania w wymiarze transgranicznym, stanowiącej jednocześnie warunek sine qua non bezpieczeństwa poszczególnych krajów i ich społeczeństw. Zwrócił uwagę także na symboliczny charakter miejsca organizacji i prezentacji wystawy. Europol stanowi bowiem ogniskową polityki bezpieczeństwa wspólnoty europejskiej.

Przygotowanie wystawy z ramienia polskiej Policji koordynował Kierownik Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu – podinsp. Mariusz Szustakiewicz.

(BMWP / dm)

  • uczestnicy wystawy oglądają gablotę
  • uczestnicy wystawy oglądają gablotę - inne ujęcie
  • zgromadzeni goście słuchają wystąpienia
  • przemówienie Catherine De Bolle - dyrektor wykonawczej Europolu
  • przemówienie insp. Pauliny Filipowiak, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
  • zgromadzenie gości - widok ogólny
  • goście oglądają gaboltę z elmentami wystawy
  • gablota z tablicą Posterunek Policji Państwowej w Węglinie Powiatu Brzezińskiego
  • stary telefon - element wystawy
Powrót na górę strony