Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie bezpiecznego sezonu wakacyjnego w patrolach międzynarodowych

Data publikacji 10.09.2019

W Komendzie Głównej Policji odbyło się dziś spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z szesnastką policjantów, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznego sezonu turystycznego w Chorwacji, Bułgarii oraz Francji.

Generał Jarosław Szymczyk podkreślił, że polska Policja jest instytucją nowoczesną pełniącą służebną rolę wobec społeczeństwa, poszukującą nowych form działania mających na celu spełnienie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym, a przy tym efektywnym elementem jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych. Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym, szczególnie w sezonie wakacyjno-urlopowym. Fakt, że Europa nie zna granic spowodował, że nasi rodacy bardzo chętnie i licznie spędzają wakacje poza granicami Polski. Polscy policjanci przemieszają się więc w ślad za swoimi rodakami do najbardziej uczęszczanych rejonów Europy. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej, poza współpracą operacyjną, a pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe. Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policjantów innych państw. Jak podkreślił generał Szymczyk, forma ta spotyka się ze świetnym odbiorem partnerów zagranicznych i ma ogromne znaczenie dla kontaktów międzynarodowych. Te bezpośrednie kontakty budują zupełnie inny, zarazem bardzo profesjonalny obraz całej naszej formacji policyjnej.

Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor przybliżył rys historyczny, bo zasadnym jest już użycie takiego sformułowania dla tego rodzaju współpracy, albowiem współpraca ta w przypadku Chorwacji prowadzona jest już od 10 lat, zaś z Bułgarią zapoczątkowana została w 2016 r. W bieżącym roku zaś po raz pierwszy nawiązano tę formę współpracy z policją francuską. Strona francuska zwróciła się z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu w okresie od 3 do 9 czerwca br. wydarzeń związanych z upamiętnieniem 75 rocznicy lądowania aliantów w Normandii, gdzie zostało delegowanych 2 policjantów oraz w okresie od 21 do 31 sierpnia br. w miejscowości Chatearoux celem zabezpieczenia XXX Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej, gdzie delegowana została jedna policjantka.

Dodać należy, że bieżący rok jest rekordowy pod względem realizacji wspólnych patroli międzynarodowych przez polską Policję, albowiem poza wymienionymi, zimą polscy policjanci-narciarze wspierali włoskich kolegów na alpejskich stokach w miejscowościach Moena i Madonna di Campiglio. W lipcu, na zaproszenie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, w Gdańsku i Wrocławiu przebywali również funkcjonariusze włoskich formacji policyjnych, gdyż te miasta są w ostatnich latach szczególnie chętnie odwiedzane przez włoskich turystów. Natomiast w Czechach od maja br. nadal pełniona jest służba o podobnym charakterze przez kolejną czwórkę polskich policjantów.

Podczas spotkania policjanci szczerze podzielili się refleksjami płynącymi z ich dwumiesięcznej służby nad Adriatykiem i Morzem Czarnym, a także podczas zabezpieczenia imprez na terenie Francji. Przyznali, że z racji realizowanych zadań byli bardzo życzliwie przyjmowani przez naszych rodaków, którzy byli miło zaskoczeni ich obecnością na obczyźnie. Podobnie bardzo mile zostali przyjęci przez swoich zagranicznych partnerów.

Odpowiadając na pytania Pana Komendanta Szymczyka co do różnic w wyposażeniu indywidualnym, jak i komisariatów stwierdzili, że ich polskie wyposażenie nie odbiega standardami od wyposażenia policjantów zagranicznych, przy czym podkreślili, że ich umundurowanie uchodziło za najbardziej ergonomiczne i estetyczne na co zwracali uwagę nie tylko turyści, ale również policjanci innych państw, albowiem w patrolach międzynarodowych uczestniczą policjanci kilkunastu państw, również spoza Unii Europejskiej. Podobnie policjanci bardzo wysoko ocenili współpracę, zarówno z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Chorwacji i Bułgarii, jak i koordynatorami z ramienia Biura Prewencji KGP. Podkreślili, że na pomoc w razie potrzeby mogli liczyć o każdej porze co jest szczególnie istotne w sytuacji pełnienia służby na terenie innego państwa.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował, że faktycznie osobiście był informowany w trakcie różnego rodzaju spotkań gremiów międzynarodowych, że jest to bardzo efektywna i oczekiwana współpraca, zaś polscy policjanci swoje zadania realizują na bardzo profesjonalnym poziomie, a była to również podczas zdarzeń również o charakterze kryminalnym.

Generał Jarosław Szymczyk podziękował policjantom za tak szczerą wymianę poglądów, które zostaną uwzględnione podczas renegocjacji porozumień dotyczących pełnienia służby w przyszłym sezonie turystycznym, a przede wszystkim za zaangażowanie i profesjonalną realizację zadań podczas tak „ciężkich wakacji”, bo na tym właśnie polega służba, że w trakcie wypoczynku naszych rodaków ktoś musi czuwać nad ich bezpieczeństwem. Wyraził również nadzieję, że teraz już po powrocie zdążą jeszcze odpocząć i poświęcić czas swoim najbliższym.

Z rąk gen. insp. Jarosława Szymczyka policjanci otrzymali listy gratulacyjne wraz z nagrodami motywacyjnymi, którymi zostali wyróżnieni.

(Biuro Prewencji KGP/ foto: Piotr Maciejczak Miesięcznik "Policja 997")

 • Złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Policji
 • Uczestnicy spotkania przy stole konferencyjnym
 • Przemówienie Dyrektora Biura Prewencji KGP
 • Wyróżnieni policjanci za stołem konferencyjnym
 • Wyróżnieni policjanci za stołem konferencyjnym
 • Komendant Główny Policji i wysocy oficerowie Policji za stołem konferencyjnym
 • Spotkanie z wyróżnionymi policjantami
 • Wręczenie wyróżnienia policjantowi przez Komendanta Głównego Policji
 • Wręczenie wyróżnienia policjantowi przez Komendanta Głównego Policji
 • Wręczenie wyróżnienia policjantowi przez Komendanta Głównego Policji
 • Wyróżnieni policjanci podczas rozmowy
 • policjant rozmowia z Komendantem Głównym Policji
Powrót na górę strony