Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci szkolili pracowników ZUS

Data publikacji 13.09.2019

Policjanci zajmujący się zapobieganiem przestępczości na szkodę osób starszych i ich edukowaniem w zakresie unikania różnego rodzaju zagrożeń, wciąż szukają nowych sposobów, aby dotrzeć do jak największej liczby seniorów i uświadomić im, jakie sposoby wykorzystują przestępcy, aby ich zmanipulować, a następnie oszukać lub okraść. Jednym z takich sposobów jest nawiązanie współpracy z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - miejsca, w którym znaczna część petentów to osoby będące adresatami działań profilaktycznych podejmowanych przez funkcjonariuszy. Właśnie dlatego funkcjonariusze z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej przeprowadzili w siedzibie ZUS szkolenie dla pracowników, którzy na co dzień widują się, a więc i mają okazję porozmawiać o różnych zagrożeniach - z szerokim gronem osób w podeszłym wieku.

Prowadząc kampanię informacyjną i edukacyjną przeciwko oszustom działającym metodą „na wnuczka” bądź "na policjanta" funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla Kierowników Oddziałów ZUS z całego Dolnego Śląska, które odbyło się w placówce przy ul. Pretficza we Wrocławiu. Przeprowadzone szkolenie dotyczyło w głównej mierze wiedzy z zakresu metod działania oszustów, którzy pod różnymi legendami próbują zmanipulować osoby w podeszłym w wieku by pozbawić je oszczędności niejednokrotnie całego życia. Jego tematem były też inne bezprawne działania na szkodę seniorów. Wiedza ta będzie następnie przekazywana odwiedzającym placówki ZUS klientom.

Bardzo ważnym aspektem procesu przeciwdziałania skutkom przestępczych działań na szkodę seniorów, jest ich ciągła edukacja w przedmiocie unikania tego rodzaju zagrożeń. Chcąc dotrzeć z informacjami o metodach działania przestępców i sposobach unikania skutków tych działań do jak największej liczby seniorów, musimy wciąż poszukiwać nowych sposobów na realizację tego zamierzenia. Jednym z owoców tych poszukiwań są wspólne działania policjantów i pracowników ZUS na rzecz kampanii informacyjnej skierowanej do seniorów.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Zebrani na sali, na której odbyła się konferencja
  • Zebrani na sali, na której odbyła się konferencja
  • Zaproszeni goście prowadzą szkolenie
  • Wystąpienie policjantki

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.44 MB)

Powrót na górę strony