Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oględziny miejsca pożaru - warsztaty dla techników kryminalistyki z województwa podkarpackiego

Data publikacji 19.09.2019

Technicy kryminalistyki oraz policjanci wydziałów dochodzeniowo–śledczych z garnizonu podkarpackiego uczestniczyli w dwudniowych warsztatach kryminalistycznych. Tematem przewodnim było przeprowadzenie oględzin miejsca pożaru. Organizatorem szkolenia było Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Rzeszowie we współpracy z funkcjonariuszami Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Warsztaty zorganizowano w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Odbywały się w dwóch turach, w dniach od 16 do 19 września 2019 r.

We wnętrzu trenażera został zasymulowany pożar pomieszczenia mieszkalnego, natomiast w specjalnie wydzielonej strefie ośrodka - pożar dwóch samochodów osobowych. Przeprowadzono również symulację „wykipienia oleju” oraz spalania mieszaniny gazowej w akwarium Gisselsona. Technicy kryminalistyki mogli obserwować  zjawisko pożaru, uzyskując w ten sposób istotne dane jeszcze w czasie jego trwania, np. barwę płomienia, dym, intensywność działania ognia, charakterystyczny zapach w otoczeniu pogorzeliska. Mieli okazję zobaczyć działania gaśnicze prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, by następnie po przekazaniu miejsca przez dowódcę akcji przystąpić do oględzin.

Uczestnicy szkolenia podzieleni zostali na trzy zespoły, których zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, przeprowadzenie oględzin, w tym ujawnienie i zabezpieczenie śladów oraz wykonanie pełnej dokumentacji procesowej. Do dyspozycji zespołów pozostawał biegły badań chemicznych, który nadzorował w szczególności proces zabezpieczania śladów fizykochemicznych.

Podczas zajęć  praktycznych, technicy kryminalistyki oraz policjanci dochodzeniowo–śledczy mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie oględzin miejsca pożaru, jak również mogli ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, koordynowania działań zespołu przez lidera, jak też zachowania zasad BHP. Szczególną uwagę poświęcono zabezpieczeniu samego miejsca zdarzenia poprzez wydzielenie i odizolowanie obszaru oględzin, ochronę przed nieautoryzowanym wejściem osoby nieuprawnionej oraz  przeciwdziałanie ewentualnej kontaminacji czyli zjawisku zanieczyszczenia materiału dowodowego.

Jak przyznali sami uczestnicy szkolenia, oględziny miejsca pożaru nie należą do łatwych, stąd bardzo istotne z punktu widzenia ich służby jest ciągłe pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a warsztaty, na których teoria przeplata się z praktyką, stanowią ku temu świetną okazję.

(LK KWP)

 

  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
  • Policyjni technicy podczas szkolenia
Powrót na górę strony