Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Blokada szlaku komunikacyjnego - ćwiczenia z prowadzenia negocjacji policyjnych z udziałem Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie

Data publikacji 19.09.2019

Kilkuset rolników z pow. puławskiego wychodzi na ulicę i w ramach protestu wobec niskich cen za produkty rolne w okolicy mostu na Wiśle blokuje drogą krajową nr 12. Strajkujący zaczynają długotrwale blokować drogę żądając przyjazdu lokalnych władz. Do działań ruszają puławscy policjanci, a także policyjni negocjatorzy. To tylko scenariusz trzydniowych ćwiczeń, jakie od wczoraj odbywają się w Janowcu.

Blokada szlaku komunikacyjnego - prowadzenie negocjacji policyjnych z udziałem Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie

Spora grupa rolników z powiatu puławskiego zebrała się w Janowcu, by wyrazić swój sprzeciw wobec niskich cen oferowanych im za produkty rolne. Kilkusetosobowa grupa demonstrantów spontanicznie wychodząc na drogę krajową nr 12 żąda przyjazdu lokalnych władz, którym chce osobiście przekazać swoje żądania. Rolnicy ostrzegają, że w przypadku zignorowania ich postulatów, całkowicie zablokują drogę łączącą woj. lubelskie z mazowieckim.

Blokada szlaku komunikacyjnego - prowadzenie negocjacji policyjnych z udziałem Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie

W związku z zajęciem przez protestujących drogi, tworzą się duże korki. W długiej kolejne oczekują także kierowcy samochodów ciężarowych. Z uwagi na remont mostu, policja nie ma możliwości wprowadzenia objazdów.  

Z powodu pojawienia się sytuacji kryzysowej i ryzyka zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, do działań wkraczają policjanci. Na miejscu pojawiają się mundurowi z prewencji oraz ruchu drogowego z KPP w Puławach. W związku z zaistniałym wydarzeniem, skierowana  zostaje również  grupa policyjnych negocjatorów, których zadaniem jest podjęcie rozmów z protestującymi i zażegnanie sytuacji kryzysowej. Do wsparcia kierowani są również funkcjonariusze Oddziału Prewencji KWP w Lublinie.

Blokada szlaku komunikacyjnego - prowadzenie negocjacji policyjnych z udziałem Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie

Rozmowy policyjnych negocjatorów z demonstrantami są bardzo trudne, rolnicy w dosyć głośny sposób żądają swoich zapewnień o odebraniu ich plonów i obietnicy ustalenia atrakcyjnych dla nich cen.

Dzięki podjętym negocjacjom oraz obietnicy porozumienia, w końcu dochodzi do odblokowania drogi. Na szczęście podczas tego protestu nie dochodzi do żadnych rozwiązań siłowych. Nikt też z osób biorących udział w zdarzeniu, nie wymaga pomocy medycznej.

Blokada szlaku komunikacyjnego - prowadzenie negocjacji policyjnych z udziałem Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie

Powyższy opis zdarzenia to tylko scenariusz ćwiczeń odbywających się w ramach doskonalenia zawodowego z udziałem policjantów z Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie. Celem ćwiczeń jest podniesienie efektywności działań policyjnych negocjatorów podczas sytuacji kryzysowej, a także współpraca i wymiana doświadczeń z negocjatorami z innych garnizonów Policji.

W ćwiczeniach, oprócz funkcjonariuszy z puławskiej komendy, udział bierze około 30 funkcjonariuszy z Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie, policyjni psychologowie jako konsultanci, a także kilkunastu policyjnych negocjatorów z innych garnizonów Policji. Nad sprawnym przebiegiem ćwiczeń czuwają policjanci ze Sztabu Policji KWP w Lublinie.

Blokada szlaku komunikacyjnego - prowadzenie negocjacji policyjnych z udziałem Lubelskiej Grupy Negocjacyjnej KWP w Lublinie

Dzisiaj uczestnicy szkolenia skupią się na zagadnieniach dotyczących dokumentacji regulujących problematykę negocjacji policyjnych. Jutro wymienią się natomiast swoją wiedzą i zdobytymi doświadczeniami podczas wypracowania wspólnej taktyki działań w trakcie rozwiązywania sytuacji kryzysowej.

AK

Powrót na górę strony