Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium w zakresie przestępczości ubezpieczeniowej

Data publikacji 19.09.2019

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w dniach 19-21 września br., odbywa się jedenasta edycja seminarium pn. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i Polska Izba Ubezpieczeń.

W seminarium biorą udział przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego, biegli oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Seminarium ma charakter cykliczny i od wielu lat jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami rynku ubezpieczeniowego a Policją w zakresie przeciwdziałania, ujawniania i zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej.

Tegoroczne spotkanie poświęcone jest kwestii trendów panujących w przestępczości ubezpieczeniowej oraz metod jej przeciwdziałania.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Przemawia mł.insp. Agnieszka Choromańska
  • uczestnicy seminarium
  • uczestnicy seminarium
  • uczestnicy seminarium
Powrót na górę strony