Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Otwarcie nowego budynku Komisariatu VI Policji w Lublinie

Data publikacji 23.09.2019

Dzisiaj w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komisariatu szóstego Policji. Mieszczący się przy ulicy Gospodarczej przestronny dwupiętrowy obiekt biurowy to od lat wyczekiwana inwestycja. W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Sylwester Tułajew, I Zastępca KGP nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, lubelscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Panią Beatą Stepaniuk- Kuśmierzak, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie insp. Robertem Szewcem, a także przedstawiciele społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice

Budynek VI Komisariatu Policji w Lublinie

Na ten moment policjanci z szóstego komisariatu Policji czekali od wielu lat. Dzisiaj uroczyście otworzony został  budynek nowej siedziby komisariatu. W uroczystości wzięli udział:  Sekretarz Stanu w Ministerswie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Pan Sebastian Trojak - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, lubelscy  parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Panią Beatą Stepaniuk- Kuśmierzak, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie inspektor Robertem Szewcem, a także przedstawiciele społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice.

Sekretarz Stanu MSWiA donouje przeglądu pododdziałów

Ceremonia rozpoczęła się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Sylwestrowi Tułajewowi. Następnie przy odegranym hymnie Rzeczypospolitej Polskiej na maszt wciągnięta została flaga państowa.

Komendant Miejski Policji podzcas przemówienia

Gości powitał Komendant Miejski Policji w Lublinie nadkom. Sławomir Włada. Komendant podziękował Prezydentowi Miasta Lublin za przekazanie działki pod budowę komisariatu oraz przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice oraz samego przewodniczącego tego komitetu Pana Andrzeja Szyszko za zaangażowanie i wielopłaszczyznowe wsparcie. 

Sekretarz Stanu w MSWiA przekazuje symboliczny  klucz do nowego  obiektu  Komendantowi tej jednostki nadkom. Arkadiuszowi Ramaniukowi.

Głównym punktem uroczystości było otwarcie szóstego komisaraitu Policji. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał symboliczny klucz do nowego obiektu  Komendantowi tej jednostki nadkom. Arkadiuszowi Ramaniukowi. Następnie policyjni kapelani dokonali poświęcenia komisariatu.

Komisariat szósty Policji w Lublinie od 19 lat mieścił się przy ulicy Gospodarczej 2 w budynku mieszkalnym, użytkowanym na podstawie umowy najmu. Dla pracujących tam ponad 60 funkcjonariuszy oraz odwiedzających komisariat interesantów warunki lokalowe były bardzo trudne. Małe i ciasne pomieszczenia nie dawały żadnego komfortu pracy. Lokal nie spełniał obowiązujących wymogów dotyczących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.  Od wielu lat kierownictwo komendy wojewódzkiej jak i komendy miejskiej  starało się o budowę nowej siedziby.  Z pomocą i wsparciem wyszli także mieszkańcy dzielnicy Bronowice.  

stanowisko dowodzenia

Pod koniec 2016 roku pozyskano działkę przy ulicy Gospodarczej 1B pod budowę nowego komisariatu i wykonano dokumentację techniczną nowego budynku. Prace budowlane na liczącej ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych działce rozpoczęły się z końcem 2017 roku.  Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem oszacowano na ponad 19 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodziły z Programu Modernizacji Policji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.

Oddawany dziś do użytku obiekt to przestronny nowoczesny dwupiętrowy budynek, który składa się z części administracyjno-biurowej oraz garażowej. Wszystkie pomieszczenia i przyległy teren dostosowane są do obowiązujących przepisów. W budynku mieści się między innymi pomieszczenie dla osób zatrzymanych, służby dyżurnej oraz dla policjantów z zapleczem sanitarnym oraz socjalnym, wyposażona siłownia, magazyn dowodów rzeczowych z wentylatorami, wyposażona w system audio-video sala narad. Cały obiekt jest wyposażony w monitoring.  Na budynku zamontowano także instalację solarną. Stworzono także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:  wydzielone miejsca postojowe na parkingu, szeroka klatka schodowa, winda umożliwiającą dojazd na wszystkie kondygnacje. Z kolei w strefie wejścia zamontowano elementy ułatwiające orientację zarówno dla osób niedowidzących oraz  niedosłyszących, jak naprzyklad pętlę indukcyjną, czy kontrastowe płytki.  Na terenie działki znajdują się też garaże oraz wydzielone miejsca postojowe dla interesantów.  Oddawane do użytku pomieszczenia są umeblowane, zainstalowano także nowy sprzęt biurowy oraz komputerowy.W nowym komisariacie będzie pracować łącznie 65 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych.

Sekretarz Stanu wręcza odznaczenia

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do tego, aby wręczyć odznaczenia państwowe i resortowe funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz osobom zasłużonym dla naszej formacji. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej  wręczone zostały funkcjonariuszom lubelskiego garnizonu Policji 24 medale Za długoletnią służbę ( 4 złote, 16 srebrnych i 4 brązowe). Z kolei za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji 5 osobom wręczono medale Za Zasługi dla Policji. Jednym z uhonorowanych Medalem Za Zasługi dla Policji jest Pan Andrzej Szyszko - przewodniczący społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice.

Podczas uroczystości, głos zabrali uczestniczący w otwarciu komisariatu goście.

Sekretarz Stanu MSWiA podczas przemówienia

„…Jest to wielkie, wyjątkowe wydarzenie dla całego miasta Lublin. Chciałbym serdecznie podziękować za tak szybkie ukończenie tej inwestycji, która poprawi warunki służby funkcjonariuszy oraz będzie w pełni do dyspozycji mieszkańców…”- powiedział w swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew. Minister odwołując się do przypadającej w tym roku 100 rocznicy powołania Policji Państwowej zwrócił się do funkcjonariuszy, aby wykonując obowiązki służbowe w tym pięknym budynku, pamiętali, że reprezentują blisko 100 tysięczną formację posiadającą bardzo bogatą tradycję.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas przemówienia

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak na wstępie pogratulował wszystkim odznaczonym dziś policjantom i pracownikom Policji. Gratulacje skierował także w stronę policjantów, którzy będą pełnić służbę w nowym  budynku. To obiekt na miarę XXI wieku. Komendant wspomniał także o Programie Modernizacji Policji, dzięki któremu otwierane są nowe posterunki, komisariaty i komendy. Pan Generał podziękował za ten program parlamentarzystom, a za zrozumienie potrzeb bezpieczeństwa - samorządom.

Przekazanie okolicznościowych Medali Unii Lubelskiej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Za codzienną służbę policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lublina podziękowała z kolei Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Dowodem uznania pracy funkcjonariuszy jest przekazanie w roku jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej okolicznościowych Medali Unii Lubelskiej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Komisariatu VI Policji w Lublinie.

 Przewodniczący społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice podczas przemówienia

Słowa podziękowania wyraził również Pan Andrzej Szyszko – przewodniczący społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice. W imieniu mieszkańców wyraził wdzięczność zarówno obecnemu jak i poprzedniemu kierownictwu lubelskiej Policji, lokalnym władzom za pomoc i wspólne dążenie do realizacji celu, jakim było wybudowanie nowego obiektu Komisariatu szóstego Policji w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podczas przemówienia

„…Chociaż to nie budynek tworzy bezpieczeństwo, a ludzie którzy są tu przed nami, to jednak w dzisiejszych czasach bardzo istotne są warunki pracy i wizerunek…” - powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Szef lubelskiego garnizonu Policji podziękował za tytaniczną pracę członkom społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice, samorządom za wsparcie i zrozumienie oraz Wiceministrowi za osobiste zaangażowanie. Komendant przypomniał również, że to już trzeci obiekt Policji na Lubeszczyźnie otwierany w tym roku.

 

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości otwarcia VI Komisariatu Policji w Lublinie.

Zobacz video z uroczystości otwarcia VI Komisariatu Policji w Lublinie.

Powrót na górę strony