Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – rowerzyści są wśród nas”

Data publikacji 25.09.2019

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – rowerzyści są wśród nas” pod takim hasłem odbyła się wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy konferencja pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, która była poświęcona bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Uczestniczyli w niej policjanci, przedstawiciele samorządów, instytucji i podmiotów współpracujących, a także działających na rzecz bezpieczeństwa na drodze.

Wczoraj (24.09.19) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – rowerzyści są wśród nas”. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Uczestniczyli w niej policjanci, przedstawiciele samorządów, instytucji i podmiotów współpracujących, a także działających na rzecz bezpieczeństwa na drodze.

Zaproszonych gości przywitał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz przedsięwzięcia podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa cyklistów. Następnie głos zabrał Pan Rafał Rewoliński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podinsp. Agnieszka Sałkowska, to kolejny prelegent konferencji, która w swym wystąpieniu podsumowała stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2018 roku i pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku. Dalej głos zabrał Pan Wojciech Gliwiński - przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, który omówił  realizację treści podstawy programowej i bezpieczeństwa uczniów w zakresie wychowania komunikacyjnego. Kolejnymi prelegentami byli Panowie: Sebastian Borowiak Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz  Przemysław Antoniak Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Bydgoszcz, którzy przedstawili działania własne związane z inżynierią ruchu drogowego, rozwiązania infrastrukturalne poprawiające bezpieczeństwo szczególnie tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mł. insp. Krzysztof Lewandowski Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu przedstawił program działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na terenie miasta Torunia pn. „Bezpieczne 2 kółka”

Podczas konferencji omówiono również problem agresji na drodze i nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, które przyczyniają się do powstawania zdarzeń drogowych. Zagadnienie to przybliżyła p. Magdalena Szwarc-Gajewska - psycholog kliniczny i transportu.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza.

 

  • Uczestnicy konferencji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – rowerzyści są wśród nas”
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy otwiera konferencję
  • Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP podinsp. Agnieszka Sałkowska omawia stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2018
  • Pani Magdalena Szwarc-Gajewska omawia problem agresji na drodze i nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego.
  • Kolejny prelegent - pan Przemysław Antoniak Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Bydgoszcz
  • Kolejny prelegent na konferencji
Powrót na górę strony