Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody święta Policji w Budapeszcie

Data publikacji 27.09.2019

W dniu 25 września br. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech odbyły się obchody 100-lecia powołania Policji Państwowej. Połączone one były z obchodami Święta Wojska Polskiego, co wynika z bliskiej i owocnej współpracy Policji z przedstawicielem MON-u na Węgrzech.

Te szczególne dla Policji uroczystości zostały podkreślone także z uwagi na rangę i szczebel przybyłych gości. Pan Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Węgrzech Jerzy Snopek oraz Oficer Łącznikowy Policji na Węgrzech mł. insp. Bogusław Kołdys powitali reprezentację Policji z kraju - nadinsp. Pawła Dzierżaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach reprezentującego Komendanta Głównego Policji, jak również Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji insp. Mariusza Ciarkę. Wśród gości zagranicznych nie zabrakło wszystkich, z którymi prowadzona jest formalna i robocza współpraca oficera łącznikowego Policji poza granicami kraju m.in.: generała Istvana Kovaca, Zastępcę Komendanta Głównego Policji węgierskiej, p. Gaobra Tohti Szefa pionu międzynarodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Węgier, Szefa Biura Międzynarodowej Współpracy KGP Węgier, Szefa Biura Sirene, zagranicznych oficerów łącznikowych Policji akredytowanych w Budapeszcie, przedstawicieli współpracujących ambasad, CEPOLU i Ministerstwa Obrony Narodowej Węgier.

Stanowisko Oficera Łącznikowego Policji na Węgrzech zostało uruchomione w styczniu 2018 r. i jego głównym celem jest realizowanie bezpośredniej współpracy i wymiany informacji operacyjnych i pozaoperacyjnych pomiędzy Policjami obydwu krajów.

(BMWP KGP/mw)

 

  • Obchody święta Policji w Budapeszcie - zaproszeni goście, jedna osoba stoi za mównicą
  • Obchody święta Policji w Budapeszcie
  • Obchody święta Policji w Budapeszcie - zaproszeni goście, jedna osoba stoi za mównicą
  • Obchody święta Policji w Budapeszcie - zaproszeni goście, jedna osoba stoi za mównicą
Powrót na górę strony