Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość 100-lecia powstania Policji Państwowej w Ambasadzie RP w Moskwie

Data publikacji 27.09.2019

W dniu 25 września 2019 r. w Ambasadzie RP w Moskwie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rosyjskich organów ścigania współpracujący na co dzień z oficerem łącznikowym polskiej Policji w Moskwie mł. insp. Kingą Badeńską: przedstawiciele Krajowego Biura Interpol w Moskwie, Zarządu Współpracy Międzynarodowej, Zarządu Zabezpieczenia Imprez Masowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych FR, Komitetu Śledczego FR, Prokuratury Generalnej FR, Urzędu Celnego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA, a także zagraniczni oficerowie łącznikowi Policji akredytowani przy swoich misjach dyplomatycznych w Moskwie oraz przedstawiciele duchowieństwa, świata kultury i nauki. Komendanta Głównego Policji reprezentował Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej. Wśród przybyłych gości nie zabrakło także przedstawicieli Ambasady RP w Moskwie.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pana Jacka Śladewskiego, Chargé d'affaires a. i.

W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp.Jarosława Szymczyka gości przywitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podkreślił, że polska Policja przywiązuje bardzo dużą wagę do prowadzonej współpracy międzynarodowej. Pan Komendant zwrócił uwagę, że w dzisiejszym świecie niezwykle ważna jest wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu spraw kryminalnych, szczególnie w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej. Pan Generał wspomniał również, jak zmieniła się polska Policja na przestrzeni 100 lat, jak bardzo udoskonalone zostały metody pracy i formy zwalczania nowych rodzajów przestępczości.

Przybyli na uroczystość goście mieli okazję obejrzeć również wystawę zdjęć związanych z 100. rocznicą powstania polskiej Policji.

Tuż przed oficjalną uroczystością w Ambasadzie RP w Moskwie odbyło się kolejne w tym roku, spotkanie Stowarzyszenia Zagranicznych Oficerów Łącznikowych akredytowanych w Rosji, na którym omawiane były zagadnienia dotyczące bieżącej współpracy.

W dniu 26 września 2019 r. Ambasador RP w FR Pan Włodzimierz Marciniak zaprosił na spotkanie Komendanta Stołecznego Policji Pana nadinsp. Pawła Dobrodzieja, podczas którego zostały omówione zagadnienia dotyczące współpracy z partnerem rosyjskim. Podsumowano także przebieg zabezpieczenia ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018 oraz podkreślono profesjonalizm polskich policjantów delegowanych do Rosji.

(BMWP KGP / mw)

  • Uroczystość 100-lecia powstania Policji Państwowej w Ambasadzie RP w Moskwie - trzy osoby na zdjęciu, kobieta i mężczyzna w mundurach i jedna osoba w ubraniu cywilnym. Z tyłu flaga Polski, Rosji i Unii Europejskiej
  • Uroczystość 100-lecia powstania Policji Państwowej w Ambasadzie RP w Moskwie - trzy osoby na zdjęciu, kobieta i mężczyzna w mundurach i jedna osoba w ubraniu cywilnym. Mężczyzna w mundurze przed mikrofonem przemawia do zebranych gości. Z tyłu flaga Polski, Rosji i Unii Europejskiej.
  • Uroczystość 100-lecia powstania Policji Państwowej w Ambasadzie RP w Moskwie - trzy osoby pozują do zdjęcia, kobieta i mężczyzna w mundurach i jedna osoba w ubraniu cywilnym. Z tyłu flaga Polski i Unii Europejskiej
  • Uroczystość 100-lecia powstania Policji Państwowej w Ambasadzie RP w Moskwie - trzy osoby na zdjęciu, kobieta i mężczyzna w mundurach wspólnie kroją tort, z tyłu  jedna osoba w ubraniu cywilnym
  • Uroczystość 100-lecia powstania Policji Państwowej w Ambasadzie RP w Moskwie - trzy osoby na zdjęciu rozmawiają ze sobą -  mężczyzna w mundurze i dwaj w ubraniu cywilnym.
  • Na stojaku plakat z logo 100-lecia powstania Policji Państwowej w języku polskim i rosyjskim, pod spodem bukiet biało - czerwonych kwiatów
Powrót na górę strony