Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”

Data publikacji 28.09.2019

W trzecim tygodniu września, w niewielkiej miejscowości Ptaki k. Nowogrodu położonej nad rzeką Pisą na Podlasiu, przy mało sprzyjającej aurze, policjanci z kolejnych, wybranych garnizonów policyjnych z kraju podnosili swoje kompetencje w obszarze planistyki działań poszukiwawczych i dowodzenia. W tym samym czasie, symultanicznie, pod bacznym okiem instruktorów i doświadczonych operatorów z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP, Głównego Sztabu Policji KGP, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, swoje umiejętności doskonaliła grupa policyjnych operatorów dronów – Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), będących na wyposażeniu jednostek Policji.

Pierwszy, 30-osobowy zespół funkcjonariuszy z terenu województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego, wykorzystując naturalne warunki panujące w okolicy ośrodka, w zalesionym terenie sprawdzał w praktyce wiedzę teoretyczną nabytą podczas szkolenia, niezbędną do sprawnego przeprowadzenia i skoordynowania poszukiwań osoby zaginionej. Symulacje w których uczestniczyli policjanci, przygotowane przez prowadzących zajęcia ekspertów CPOZ KGP oraz instruktorów z zaprzyjaźnionych grup poszukiwawczo-ratowniczych: Grupy Ratownictwa PCK z Warszawy, Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 z Warszawy oraz Grupy Ratowniczej Nadzieja z Łomży, odbywały się zarówno w porze nocnej i dziennej.

Jednym z ważnych tematów poruszonych podczas szkolenia była pierwsza pomoc przedmedyczna, bardzo przydatna w sytuacji odnalezienia osoby zaginionej w stanie zagrożenia zdrowia czy życia; wyziębionej, wycieńczonej, niejednokrotnie nieprzytomnej, z urazami. Fachowych informacji w tym zakresie oraz instruktażu jak postępować z taką osobą, udzielili policjantom ratownicy medyczni z Nadziei.

Policyjni operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych, 10 funkcjonariuszy reprezentujących garnizony: podkarpacki, świętokrzyski, lubelski, wielkopolski, warmińsko-mazurski, zachodniopomorski i śląski, pięciodniowy cykl szkoleniowy poświęcili głównie na ćwiczenia z zakresu praktycznego wykorzystania dronów podczas prowadzonych działań poszukiwawczych z użyciem termowizji i kamer światła dziennego. Dla policjantów posiadających uprawnienia operatora VLOS/BVLOS, taka forma sprawdzenia i rozwijania swoich umiejętności i możliwość skonfrontowania posiadanych przez nich kwalifikacji z prawdziwymi fachowcami w tej dziedzinie, jest niezwykle cenna i przydatna. Wiedzą bowiem, z jaką odpowiedzialnością wiąże się wykonywana przez nich praca, szczególnie podczas poszukiwań osoby zaginionej, kiedy liczy się każda upływająca sekunda.

NaviCamp to autorskie warsztaty szkoleniowe, opracowane z inicjatywy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP. Od pierwszej edycji zorganizowanej w 2014 r. odbyło się już 12 takich pięciodniowych spotkań, podczas których przeszkolonych zostało ponad 300 policjantów na co dzień wykonujących zadania służbowe związane z poszukiwaniem osób zaginionych. Od ubiegłorocznej edycji w szkoleniach NaviCamp obok policjantów – poszukiwaczy, uczestniczą też policyjni operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych z ośmiu garnizonów Policji, dysponujących tego typu sprzętem. Niewątpliwym atutem tych szkoleń jest możliwość przećwiczenia przez policjantów w realnych warunkach, poszczególnych etapów działań realizowanych podczas poszukiwań prowadzonych w otwartym terenie, począwszy od ich zaplanowania (wytypowanie rejonu poszukiwań, podział na sektory/mapowanie) sprawnego zorganizowania (właściwe zadysponowanie i koordynacja posiadanych sił i środków, nawigowanie, współdziałanie z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w poszukiwania) i zakończenia (udzielenie pomocy osobie poszkodowanej, przekazanie jej odpowiednim służbom, podsumowanie).

Każde tego typu spotkanie stanowi dla policjantów okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, doskonalenia zawodowego i dyskusji na tematy związane z obszarem poszukiwań osób zaginionych, co jak sami podkreślają, w realnej sytuacji zaginięcia osoby pomaga uratować ludzkie życie.

(CPOZ KGP/ mw)

 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”
 • NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”

Opis filmu: NaviCamp 2019 – kolejna edycja praktycznego szkolenia dla policyjnych „poszukiwaczy” i „droniarzy”

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.89 MB)

Powrót na górę strony