Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji  100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Data publikacji 27.09.2019

W dniu 26 września 2019 roku w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się uroczystość z okazji  100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Gospodarz uroczystości — Pan prof. Andrzej Przyłębski Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec powitał przybyłych gości — ze strony niemieckiej, przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, Federalnego Urzędu Kryminalnego, kierownictwa Policji Landowej z Brandenburgii; Saksonii; Berlina; Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz Szefów i przedstawicieli Policji Federalnej i Służby Celnej, - ze strony polskiej, przedstawicieli Policji z Komend Wojewódzkich Policji ze Szczecina, Gorzowa i Wrocławia oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Pan Ambasador w swoim przemówieniu wyraził przekonanie, że zorganizowana w Ambasadzie RP w Berlinie uroczystość z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej z pewnością przyczyni się do dalszego zacieśnienia współpracy polskich i niemieckich służb policyjnych. Pan Ambasador życzył polskim policjantom dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w służbie.

W imieniu Komendanta Głównego Policji głos zabrał insp. Jerzy Głąbowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim W swoim wystąpieniu nawiązał do 100. jubileuszu powołania Policji państwowej, podziękował za wieloletnią, owocną współpracę, która opiera się nie tylko na mocy międzynarodowych umów określających zasady współdziałania pomiędzy polską i niemiecką Policją, ale przede wszystkim na wartościach braterstwa służby, wymianie dobrych praktyk oraz wzajemnej życzliwości. Pan Komendant podziękował również za wspólne, polsko-niemieckie patrole służb prewencji i ruchu drogowego, które przyczyniają się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym. Kierownictwu Policji Saksonii złożył podziękowania za nieocenione wsparcie i wielokrotne kierowanie do trudnych działań w Polsce niemieckich policjantów ze specjalnie wyszkolonymi psami służbowymi. Swoje podziękowania skierował również do Prezydenta Policji Brandenburgii Pana Hansa Jurgena Mörke, który od lat wspiera współpracę pomiędzy naszymi formacjami oraz chętnie dzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia odznaczenia 5 niemieckich funkcjonariuszy policji  polskimi medalami resortowymi. W uznaniu zasług za wieloletnią służbę  na rzecz polsko-niemieckiej współpracy policyjnej medalami za zasługi dla Policji odznaczeni zostali: Pani Sylwia Lange – z Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii, Pan Ulf Buschmann – z Prezydium Policji Brandenburgii, Pan Uwe Gentsch – z Krajowego Urzędu Kryminalnego Meklemburgii Pomorza Przedniego, Pan Lech Fischer – z Krajowego Urzędu Kryminalnego w Berlinie  oraz Pan Gerhard Spisla – emerytowany funkcjonariusz Policji z Krajowego Urzędu Kryminalnego w Berlinie.

Następnie głos zabrał Pan Hans-Jurgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgia, który nawiązał do intensywnej współpracy polskich i niemieckich służb policyjnych, która owocuje wysokim stanem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w regionach przygranicznych oraz znacznym spadkiem przestępczości.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał młodszy inspektor Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy Policji w Republice Federalnej Niemiec, który pogratulował niemieckim funkcjonariuszom Policji odznaczonym medalami za zasługi dla Policji oraz podziękował gościom za przybycie a Panu Ambasadorowi Andrzejowi Przyłębskiemu za umożliwienie zorganizowania w Ambasadzie RP w Berlinie obchodów 100. Jubileuszu powołania Policji Państwowej.

(BMWP KGP)

  • uczestnicy uroczystości
  • uczestnicy uroczystości
  • uczestnicy uroczystości
  • uczestnicy uroczystości
  • uczestnicy uroczystości
Powrót na górę strony