Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oławska policja otrzymała sztandar, jako wyraz społecznego uznania

Data publikacji 30.09.2019

29 września 2019 rok, to szczególny dzień dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Ta data już na zawsze zapisze się na kartach historii oławskiej Policji. Z inicjatywy samorządowców ziemi oławskiej jednostka otrzymała sztandar, który w imieniu Ministra MSWiA wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Nadanie sztandaru w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej to symbol najwyższego uznania za rzetelną i ofiarną służbę funkcjonariuszy Policji.

Dzisiejsze uroczystości odbyły się na oławskim Rynku. Ceremonię poprzedziła Msza Święta w intencji środowiska policyjnego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie, którą koncelebrował wrocławski biskup pomocniczy, prof. Andrzej Siemieniewski.

Nadkom. Paweł Urbańczyk, Komendant Powiatowy Policji we Wrocławiu powitał zgromadzonych gości „Szanowni Państwo chciałbym bardzo gorąco przywitać na uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. W imieniu własnym, wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej jednostki policji witam naszych honorowych gości. Szczególnie serdecznie witam Zastępcę Komendanta Głównego Policji, Pana insp. Tomasza Szymańskiego. Serdecznie witam komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, Pana nadinsp. Tomasza Trawińskiego, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Pana podinsp. Roberta Frąckowiaka. Witam biskupa pomocniczego, jego ekselencję profesora Andrzeja Siemieniewskiego. Gorąco witam przedstawicieli władz samorządowych: przewodniczących rad powiatu, miast i gmin. W szczególności pragnę powitać Starostę Powiatu Oławskiego, Pana Zdzisława Brezdenia, burmistrza Miasta Oławy, Pana Tomasza Frischmana, burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Pana Bogdana Szczęśniaka, p.o wójta gminy Oława, Pana Henryka Kuriatę, wójta Gminy Domaniów, Pana Wojciecha Głogulskiego. Niezmiernie miło jest nam gościć przedstawicieli wszystkich służb i instytucji na co dzień z nami współpracujących…”

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Oławie udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi województwa dolnośląskiego, byli komendanci powiatowi oławskiej jednostki oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących z oławską Policją, duchowieństwa oraz mieszkańców.

Z inicjatywą nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie wystąpili samorządowcy ziemi oławskiej, zawiązując Honorowy Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie. W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, nadkom. Pawła Urbańczyka dokonał Zastępca Komendant Główny Policji, insp. Tomasz Szymański, który powiedział „Jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w uroczystościach nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. Jest to ukoronowanie wysiłków włożonych w umacnianie więzi ze społecznością powiatu oławskiego, a także podziękowanie policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za poświęcenie oraz za zaangażowanie w codzienną służbę i pracę. Szanowni Państwo, sztandar to symbol najwyższych wartości – honoru, męstwa, dumy i etosu policyjnej służby. Jest również dowodem uznania społeczności lokalnej dla funkcjonariuszy policji za trudną i niebezpieczną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli”. Ceremonii tej towarzyszył Przewodniczący Komitetu Honorowego Ufundowania Sztandaru dla KPP w Oławie, Zdzisław Brezdeń.

Uroczyste wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewiec gwoździ honorowych. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Szef oławskich policjantów podziękował mieszkańcom i samorządowcom za docenienie naszej służby.

Uroczysty apel uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Dolnośląskiej Policji wykonując pokaz musztry paradnej. Ceremonię zakończyła defilada z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu/js)

  • przekazanie sztandaru
  • przekazanie sztandaru
  • na zdjęciu obok sztandaru jest biskup oraz policjantka
  • policjanci obok sztandaru
  • policjanci obok sztandaru
  • kadra
  • kompania w kościele
  • orkiestra
  • policjanci stąją przed sztandarem
Powrót na górę strony