Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 30.09.2019

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego wpisały się w obchody 100.rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży oraz przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z całego kraju z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele. Śląski garnizon Policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński.

Tegoroczne XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego rozpoczęły się już 28 września br. na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Wydarzenie zainaugurował pokaz musztry paradnej policjantów z Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pokaz musztry paradnej Motocyklowej Asysty Honorowej Policji, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w umundurowaniu wyjściowym nowego wzoru.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się wczoraj o 12.00 złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi Pobożemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Tomasza Srokę. Pan Wiceminister dokonał przeglądu pododdziałów, a wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Ponadto wyróżnieni policjanci z częstochowskiej komendy złożyli kwiaty i zapalili znicz na Polanie Dębowej - Placu Katyńskim w Częstochowie. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały również przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie swój posterunek wystawili uczniowie klas policyjnych oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza. Tam odczytano Apel Pamięci z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a Podsekretarz Stanu Błażej Poboży odczytał list w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji, z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafał Jankowski.

Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej. Następnie delegacja w imieniu wszystkich uczestników złożyła wiązanki kwiatów przed Cudownym Obrazem.

W pielgrzymce policjantów, emerytowanych mundurowych, rencistów, pracowników Policji oraz ich rodzin udział wzięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendanci wojewódzcy, w tym gospodarz śląskiego garnizonu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju wraz z rodzinami. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafałem Jankowskim, oraz delegacje organizacji i stowarzyszeń działających przy Policji.

(KWP w Katowicach)

 • Policjanci z karabinami stojący w szeregach w postawie na baczność, z prawej strony poczty sztandarowe
 • policjanci w dwóch szeregach naprzeciwko siebie, z karabinami na ramieniu wzniesionymi w górę
 • policjanci z orkiestry honorowej, idą w marszu z kapelmistrzem na czele
 • orkiestra honorowa policji w tle pomnik Józefa Piłsudskiego
 • Policjanci na motorach w szyku, za nimi orkiestra honorowa policji
 • Orkiestra honorowa policji, w tle za nią Ratusz Miejski
 • Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży wraz z dowódca uroczystości policjantem idą przez plac biegańskiego dokonując przeglądu pocztów sztandarowych umieszczonych z prawej strony w tle radiowozy
 • wiceminister spraw wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży wspólnie z policjantem trzymającym szable przy twarzy otoczeni pocztami sztandarowymi
 • Policjanci i goście zaproszeni stojący w szyku na tle Ratusza Miejskiego
 • Policjant z wiązanką kwiatów za nim delegacja składająca się z policjantów i gości zaproszonych, w tle policjanci z pocztami sztandarowymi
 • Policjantka oddająca honor za nią Prezydent Miasta Częstochowy obok niego strażniczka miejska, w tle policjanci ze sztandarami
 • Policjanci w granatowych mundurach maszerujący w szyku, na czele dowódca z szablą
 • Po prawej policjanci w dwuszeregu stojący na baczności, po lewej policjanci maszerujący w szyku w tle Jasna Góra
 • Policjant oddający honor w granatowym mundurze , za nim delegacja składająca się z Wiceministra Spraw Wewnetrznych i Administracji , Komendantem Głównym Policji na czele. W tle policjanci ustawienie w dwuszeregu na baczność.
 • Pomnik Nieznanego Żołnierza , w około ustawieni policjanci ze sztandarami
 • Od prawej księża kapelani nastepnie policjanci wraz z wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w tle policjanci i goście zaproszeni
 • Wiceminister Srpaw Wewnętrznych i Administracji trzymający w ręku teczkę i przemawiący do mikrofonu ustawionego przed nim, w tle policjanci z pocztami sztandarowymi
 • Policjant z szabla przy twarzy oddający honor
 • Policjanci plecami ustawieni do fotografa , mają karabiny na ramieniu z których uchodzi dym w tle wierza jasnogórska
 • Komendant Główny Policji czytający przemówienie do mikrofonu, w tle Ojcowie paulini i goście zaproszeni
 • Policjanci z wiceministrem siedzący na krzesłach za nimi siedzący ojcowie paulini w białaych ornatach
 • motocykle policyjne ustawione w rzędzie
 • Policjanci oraz osoby cywilne stojące na błoniach jansogórskich w trakcie mszy
 • wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z długopisem w ręku dokonuje wpisu do dużej księgi paiątkowej
 • siedzący komendant głowny policji dokonuje wpisu do księgi pamiatkowej leżącej na stole
 • wiceminister spraw wewnętrznych i administracji siedzący za biurkiem na którym jest kilka mikrofonów oraz monitor w tle telebim reklamowy radia jasna góra
 • komendant główny policji w granatowym mundurze siedzący w studio wraz z readktorką przy stooe na którym ustawione są dwa mikrofony w tle logo radia jasna góra

Film XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Pobierz plik XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego (format mp4 - rozmiar 48.03 MB)

Powrót na górę strony