Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca międzynarodowa służby prewencyjnej

Data publikacji 03.10.2019

Polska Policja jest instytucją nowoczesną pełniącą służebną rolę wobec społeczeństwa, poszukującą nowych form działania mających na celu spełnienie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym, a przy tym efektywnym elementem, jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych. Co prawda podsumowaliśmy już okres wakacyjny, ale zapominać nie możemy, że na terenie Republiki Czeskiej wciąż pełni służbę II rotacja polskich policjantów.

Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym, szczególnie w sezonie wakacyjno-urlopowym. Fakt, że Europa nie zna granic spowodował, że nasi rodacy bardzo chętnie i licznie spędzają wakacje poza granicami Polski. Polscy policjanci przemieszczają się więc w ślad za swoimi rodakami do najbardziej uczęszczanych rejonów Europy. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej, poza współpracą operacyjną, a pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe. Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez polskich turystów, ale i służby innych państw. Forma ta spotyka się ze świetnym odbiorem partnerów zagranicznych i ma ogromne znaczenie dla kontaktów międzynarodowych. Te bezpośrednie kontakty, w ocenie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, budują zupełnie inny, a zarazem bardzo profesjonalny obraz całej formacji policyjnej.

Bieżący rok jest rekordowy pod względem realizacji wspólnych patroli międzynarodowych przez polską Policję, albowiem zimą polscy policjanci-narciarze wspierali włoskich kolegów na alpejskich stokach w miejscowościach Moena i Madonna di Campiglio. W lipcu, na zaproszenie Komendanta Głównego Policji, w Gdańsku i Wrocławiu przebywali również funkcjonariusze włoskich formacji policyjnych, gdyż te miasta są w ostatnich latach szczególnie chętnie odwiedzane przez włoskich turystów.

Ta forma współpracy prowadzona jest głównie w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny", gdzie już tradycyjnie na terenie Chorwacji i Bułgarii pełniła służbę w trakcie całych wakacji 14-tka polskich policjantów. Ponadto, polscy policjanci po raz pierwszy, na zaproszenie Policji francuskiej,
w czerwcu br. uczestniczyli w zabezpieczaniu obchodów rocznicy lądowania Aliantów w Normandii, a następnie w sierpniu pomagali w zabezpieczeniu 30. Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej odbywających się w miejscowości Chatearoux.

Zauważyć jednak należy, że nasi rodacy przemierzają Europę nie tylko w celach turystycznych. Znaczna ich liczba, szczególnie w rejonach przygranicznych, podejmuje stałe bądź czasowe zatrudnienie na terytoriach innych państw.

Współpraca z Policją czeską została zapoczątkowana w ubiegłym roku, natomiast w tym roku nastąpiła jej zdecydowana intensyfikacja. Jest ona możliwa dzięki porozumieniu zawartemu między Prezydium Policji Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji wspólnych patroli. Na mocy tego Porozumienia, czwórka polskich policjantów 6 maja br. rozpoczęła służbę na terenie stref przemysłowych Republiki Czeskiej i pełniła ją do końca lipca. Obecna, druga już rotacja, pełnić będzie służbę do końca października br., zaś zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” pełnią: asp. Paweł Rusinek - reprezentujący KWP w Krakowie, mł. asp. Nina Pawlita – reprezentująca KWP w Opolu, mł. asp. Marek Małobęcki – reprezentujący KWP we Wrocławiu oraz sierż. Paweł Jabłoński – reprezentujący KWP w Katowicach.

Podkreślić należy, że polscy policjanci współpracują z personelem polskich placówek dyplomatycznych, który ich zaangażowanie i profesjonalizm ocenia bardzo wysoko. Zapewne wynika to z faktu, że realizowane przez policjantów zadania uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację.

Obecnie polscy policjanci pełnią służbę w rejonie strefy przemysłowej miasta Mlada Boleslav, gdzie zatrudnienie znalazło najwięcej naszych rodaków.

Przypomnieć należy, że do zadań polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych należy udzielanie wszechstronnej pomocy w celu podtrzymania statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, ale również zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Polaków prawa miejscowego, co ma niewątpliwie ogromny wpływ na korzystne postrzeganie naszej nacji przez obcokrajowców. Zadania realizowane przez polskich policjantów są zdecydowanie różne od tych wykonywanych podczas zabezpieczenia sezonu turystycznego, o czym najbardziej mogła przekonać się mł. asp. Nina Pawlita, która kilka lat wcześniej pełniła służbę na terenie Chorwacji. Wynika to zarówno z położenia geograficznego Czech, jak i charakteru pobytu naszych rodaków. Znaczna część zadań związana jest z kontrolą legalności pobytu, albowiem w wielu przypadkach obcokrajowcy, głównie z byłych republik rosyjskich, podejmują zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce, co nie jest dozwolone. Poza tym pełnienie służby patrolowej jest bardzo zbliżone charakterem do tej pełnionej w Polsce. Policjanci podkreślają, że nie mieli okazji uczestniczyć w drastycznych zdarzeniach z udziałem naszych rodaków, a główne odnotowane incydenty dotyczyły zakłóceń porządku publicznego, czy też trudności związane z najmem lokali.

Polscy policjanci, w myśl sentencji polskiej Policji „Pomagamy i chronimy”, pełnią przede wszystkim funkcję propomocową wobec naszych rodaków przebywających na terenie Republiki Czeskiej, stąd w razie potrzeby możliwe jest nawiązanie z nimi bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod następującymi numerami telefonów:

606 – 801 – 618,

664 – 955 – 351,

664 – 959 – 289,

664 – 954 – 009.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Podziękowania złożone na ręce Komendanta Głównego Policji przez szefa czeskiej Policji
  • Podziękowania złożone na ręce Komendanta Głównego Policji od Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bułgarii
  • Podziękowania złożone na ręce Komendanta Głównego Policji przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu
  • Polscy policjanci przy radiowozach wraz z czeskimi funkcjonariuszami
  • Polscy policjanci pełniący służbę w Republice Czeskiej
  • Polscy policjanci przy radiowozach wraz z czeskimi funkcjonariuszami
  • Polski policjant w radiowozie z czeski funkcjonariuszem
  • Polscy policjanci wraz z czeskimi funkcjonariuszami
Powrót na górę strony