Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rola Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w procesie zarządzania bezpieczeństwem państwa

Data publikacji 03.10.2019

3 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. "Rola Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w procesie zarządzania bezpieczeństwem państwa". Konferencji przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji. insp. Tomasz Szymański.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej, Biura Komunikacji Społecznej, Biura Kontroli Komendy Głównej, Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski, Komendanci Wojewódzcy, Komendant Stołeczny Policji oraz Komendanci Szkół Policji. Do Szczytna przyjechali także koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji.

Policja jako organizacja dążąca do zacieśnienia współpracy ze społeczeństwem w 2016 r. podjęła przełomowe działania związane z wdrożeniem do powszechnego użytku nowoczesnego narzędzia służącego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przy wykorzystaniu sieci Internet, które ostatecznie przybrało nazwę: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Platforma ta dała obywatelom możliwość nawiązywania relacji z Policją w celu efektywniejszego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Rosnąca rola i znaczenie nowoczesnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, stawia przed Policją wymagania stałego doskonalenia kadr, realizujących zadania związane z jej obsługą, nadzorowaniem oraz bieżącym wykorzystaniem. Podejmowane działania standaryzacyjne, zarówno w zakresie obsługi samej Mapy, jak i procedur związanych z jej wykorzystaniem, warunkują potrzebę cyklicznych szkoleń i doskonalenia w różnorodnych formach.

(WSPol/js)

  • Osoby biorące udział w szkoleniu.
  • Osoby biorące udział w szkoleniu.
  • Osoby biorące udział w szkoleniu.
  • Osoby biorące udział w szkoleniu.
  • Wygłaszane przemówienia z mównicy podczas szkolenia
  • Wygłaszane przemówienia z mównicy podczas szkolenia
Powrót na górę strony