Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich policjantów

Data publikacji 04.10.2019

Policjanci z Dolnego Śląska i Niemiec szkolili się w zwalczaniu przestępczości samochodowej i prowadzeniu pościgów transgranicznych. Szkolenie przeprowadzono w ramach projektu pn. Poprawa transgranicznej współpracy Policji polskiej i niemieckiej. Takie działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów pogranicznych.

W powicie bolesławieckimo i zgorzeleckim odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy z powiatu lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego oraz dla policjantów z Bautzen i Görlitz. Ćwiczenia odbyły się w ramach realizowanego projektu pn. Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014 -2022.  

Celem projektu, przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu wraz z Dyrekcją Policji w Görlitz, jest wzmocnienie współpracy transgranicznej dolnośląskich i saksońskich funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości samochodowej, w tym przeciwdziałania kradzieżom samochodów, części samochodowych oraz paliw.

Efektem ćwiczeń przeprowadzonych w ramach projektu jest wypracowanie wspólnej procedury działania w przypadku transgranicznych działań operacyjnych. Szkolenie pozwoli na lepsze przygotowanie funkcjonariuszy do działań typu pościg transgraniczny czy obserwacja transgraniczna. Wiedza nabyta podczas specjalistycznych szkoleń językowych, które odbyły się w połowie września br. w Zgorzelcu pomoże w komunikacji pomiędzy służbami podczas wspólnych operacji transgranicznych.

Rezultatem podjętych w ramach projektu działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru pogranicza oraz turystów. Wartość całego projektu to 23.522,52 euro. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wartości projektu wynosi 19.994,14 euro.

(KWP we Wrocławiu / ms)

  • Prowadzący szkolenie podczas otwarcia
  • Przemawia Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. kryminalnych inspektor Piotr Leciejewski
  • Przeszukanie bagażnika zatrzymanego pojazdu
Powrót na górę strony