Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowych posterunków w Milówce i Istebnej

Data publikacji 07.10.2019

Po 7 latach nieobecności na mapę powrócił Posterunek Policji w Milówce, a po 23 Posterunek Policji w Istebnej. Dzisiaj odbyły się uroczyste otwarcia tych obiektów. Ich powstanie było odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę reaktywacji posterunków w czasie prowadzonych przez policjantów konsultacji społecznych.

Dzisiaj odbyła się uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Milówce. W uroczystościach uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda i Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny. Wśród zaproszonych gości byli również I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani Beata Białowąs, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Wójt Gminy Milówka Robert Piętka. Stronę policyjną reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński i Dyrektor Biura Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych, duchowieństwo, przedstawiciele związków zawodowych, mediów oraz naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kadra kierownicza żywieckiej komendy policji.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik. Szef żywieckich policjantów w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, dzięki staraniom których, możliwy był powrót posterunku policji do Milówki.

Następnie odbyło się przekazanie symbolicznego klucza kierownikowi posterunku asp. szt. Eugeniuszowi Zawadzie i poświęcenie jednostki przez policyjnych kapelanów.

Posterunek Policji w Milówce został zlikwidowany 1 listopada 2012 roku. Jego rejon działania przejął Komisariat Policji w Rajczy. W czasie prowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy Gminy zgłaszali potrzebę reaktywowania posterunku. Odpowiadając na oczekiwania społeczeństwa podjęto działania zmierzające do przywrócenia posterunku.

Aktualny Posterunek Policji w Milówce, to nowoczesny obiekt, wybudowany od podstaw zgodnie z nowymi standardami. Na powierzchnię użytkową 190 m² składa się: 5 pomieszczeń biurowych, 3 toalety, szatnia, serwerownia, kotłownia, pomieszczenia sanitarne i pomieszczenie socjalne. Obiekt posiada dwustanowiskowy garaż oraz parking dla interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt budowy posterunku to kwota ponad 1,6 mln zł. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska. Posterunek zlokalizowany jest w głównym ciągu komunikacyjnym przy ul. Dworcowej 29a. Jego położenie pozwala na wygodny dojazd kierującym, jak również mieszkańcom korzystającym z komunikacji publicznej. Dla mieszkańców to istotne ułatwienie w dostępie do Policji, gdyż wcześniej musieli dojeżdżać do komisariatu w Rajczy.

Umowę na budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Milówce zawarto 27 lipca 2018 roku. Po kilku dniach rozpoczęto prace budowlane. 14 sierpnia br. został sporządzony protokół końcowy odbioru wykonanych robót, a miesiąc później policjanci rozpoczęli przyjmowanie pierwszych interesantów.

Dodatkowo Starosta Żywiecki współfinansował zakup radiowozu, który wykorzystywany będzie przez policjantów pełniących służbę na terenie Milówki.

 

Dwie godziny później, w Istebnej, otwarto kolejny posterunek. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie. Insp. Jacek Bąk podkreślał, że to pierwszy w naszym garnizonie posterunek, który powstał po sygnałach płynących od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności, a drugi wybudowany od podstaw, po Komisariacie Policji w Skoczowie obiekt, który został oddany do użytkowania policjantom cieszyńskiego garnizonu. Postulaty dotyczące budowy posterunku pojawiły się podczas konsultacji i debat społecznych.

Następnie odbyło się przekazanie klucza kierownikowi posterunku, asp. szt. Marcinowi Sztwiertni i poświęcenie jednostki przez policyjnych kapelanów.

Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik wskazał, jak ważne jest inwestowanie w bezpieczeństwo publiczne. Odtwarzanie posterunków jest jednym z elementów uspołeczniania Policji. Jest to, obok programu „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”, jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa publicznego i zaufania obywateli do organów Państwa.

Szefom obu nowych posterunków i ich policjantom życzono zadowolenia z pracy w nowych obiektach oraz tego, by zawsze mieli na uwadze służebną rolę wobec społeczeństwa, a swoje obowiązki realizowali sumiennie.

 

 

 

 • Zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas uroczystości otwarcia posterunku wraz z zaproszonymi gośćmi i policjantami
 • Zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas uroczystości otwarcia posterunku wraz z zaproszonymi gośćmi i policjantami
 • Zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas uroczystości otwarcia posterunku wraz z zaproszonymi gośćmi i policjantami
 • Zdjęcie kolorowe: Zastępca Prezydenta Miasta Bielska- Białej Piotr Kucia z zaproszonymi gośćmi przed budynkiem posterunku
 • Zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas uroczystości otwarcia posterunku wraz z zaproszonymi gośćmi i policjantami
 • zdjęcie kolorowe: policjanci przed Posterunkiem Policji w Istebnej
 • zdjęcie kolorowe: policyjny radiowóz zaparkowany przed Posterunkiem Policji w Istebnej
 • zdjęcie kolorowe: symboliczny klucz do drzwi Posterunku Policji w Istebnej
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas spotkania z mieszkańcami gminy Istebna
 • zdjęcie kolorowe - budynek Posterunku Policji w Milówce
 • zdjęcie kolorowe: tabliczka z adresem na budynku Posterunku Policji w Milówce
 • zdjęcie kolorowe: oznakowany radiowóz zaparkowany w garażu Posterunku Policji w Milówce
 • zdjęcie kolorowe: symboliczny klucz otwarcia Posterunku Policji w Milówce
 • zdjęcie kolorowe: goście biorący udział w otwarciu posterunków
 • zdjęcie kolorowe: goście biorący udział w otwarciu posterunków
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: policjanci oraz goście, którzy wzięli udział w otwarciu posterunków
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas przemówienia, na zdjęciu także umundurowani policjanci, w tle Posterunek Policji w Milówce
 • zdjęcie kolorowe: na pierwszym planie oznakowany radiowóz policyjny, w tle policjanci oraz goście biorący udział w uroczystości
 • zdjęcie kolorowe: budynek Posterunku Policji w Istebnej
 • zdjęcie kolorowe: wejście do budynku Posterunku Policji w Istebnej
 • zdjęcie kolorowe: klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w Istebnej
 • zdjęcie kolorowe: kierownik posterunku trzymający klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w Istebnej oraz dwaj umundurowani policjanci
 • zdjęcie kolorowe: dach budynku Posterunku Policji w Istebnej z kolektorami słonecznymi
 • zdjęcie kolorowe: policjant prowadzący uroczystość
 • zdjęcie kolorowe: goście biorący udział w uroczystości
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: budynek Posterunku Policji w Istebnej widoczny oraz goście biorący udział w uroczystości, przemawia umundurowany policjant
 • zdjęcie kolorowe: tabliczka z adresem Istebna 1919
 • zdjęcie kolorowe: przemawia przedstawiciel Komendy Głównej Policji
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza kierownikowi Posterunku Policji w Istebnej symboliczny klucz
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, przedstawiciel Komendy Głównej Policji, Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie oraz kierownik Posterunku Policji w Istebnej
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: jeden z gości biorących udział w otwarciu posterunków podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas przemówienia
 • zdjęcie kolorowe: dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach
 • zdjęcie kolorowe: wspólne zdjęcie policjantów oraz gości biorących udział w otwarciu Posterunku Policji w Istebnej
Powrót na górę strony