Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Znamy już najlepszych dyżurnych na Śląsku

Data publikacji 14.10.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzono konkurs na najlepszego dyżurnego w województwie śląskim. W szranki stanęło 33 policjantów służby dyżurnej wyłonionych wcześniej w macierzystych jednostkach. Pierwsze miejsce zajął asp. sztab. Maciej Młodzianowski z wodzisławskiej komendy, tuż za nim uplasował się asp. sztab. Krzysztof Krzempek z komendy w Cieszynie, a 3. miejsce przypadło asp. sztab. Adrianowi Kmieciakowi z jednostki w Zabrzu. Zwycięzca będzie reprezentował garnizon śląski w „Ogólnopolskim Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”, który odbędzie się katowickiej szkole policji. Gratulujemy!

W katowickiej komendzie wojewódzkiej przeprowadzono wojewódzkie eliminacje do „Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”. To od tej grupy policjantów, pełniących służbę na stanowisku kierowania, zależy czas przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach, niezwłoczne inicjowanie działań i skuteczne kierowanie będącymi w ich dyspozycji siłami i środkami oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji o zdarzeniach. Turniej dla dyżurnych został reaktywowany przez Komendanta Głównego Policji w ubiegłym roku po 13-letniej przerwie.

W tegorocznych eliminacjach wojewódzkich udział wzięło 33 najlepszych dyżurnych, którzy reprezentowali 32 powiaty oraz Komisariat Autostradowy Policji. Dyżurni zostali wyłonieni na podstawie testów wiedzy przeprowadzonych wcześniej w ich macierzystych jednostkach. 33 najlepsi dyżurni ze Śląska zmagania rozpoczęli 2 października. Wtedy w siedzibie śląskiego garnizonu policji musieli zmierzyć się z testem wiedzy policyjnej, który obejmował problematykę z zakresu działania na stanowisku kierowania, a w szczególności:

 • zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych;
 • organizacji służby dyżurnej;
 • form i metod przetwarzania informacji;
 • sposobów prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych;
 • użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym kolczatki drogowej lub pojazdu służbowego;
 • zasad udzielanie informacji mediom;
 • postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • prawa o zgromadzeniach;
 • prawa o ruchu drogowym;
 • prawidłowych form łączności w Policji;
 • unijnych zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
 • przestępstw z nienawiści;
 • interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Spośród 33 policjantów wyłoniono 5 mundurowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście wiedzy. Piątka dyżurnych spotkała się po raz kolejny 10 października w KWP w Katowicach, aby rywalizować w II etapie konkursu-symulacji pracy na stanowisku kierowania w przypadku wystąpienia katastrofy komunikacyjnej. Dyżurnych oceniano na podstawie ilości zdobytych punktów w 3 kategoriach:

 • umiejętności przyjmowania i reakcji na zgłoszenia;
 • pracy w Systemie Wspomagania Dowodzenia;
 • umiejętności ocenianych na podstawie arkusza psychologicznego.

Najlepszymi dyżurnym zostali:

asp. sztab. Maciej Młodzianowski  z KPP w Wodzisławiu Śląskim – 50 pkt.

asp. sztab. Krzysztof Krzempek z KPP w Cieszynie – 47 pkt.

asp. sztab. Adrian Kmieciak  z KMP w Zabrzu – 46 pkt.

Zwycięzca będzie reprezentował garnizon śląski w finale krajowym, który odbędzie się w listopadzie w Szkole Policji w Katowicach. Gratulujemy!

 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni dyżurni na stanowisku kierowania
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni dyżurni na stanowisku kierowania
 • Zdjęcie kolorowe. Widoczni dyżurni na stanowisku kierowania
Powrót na górę strony