Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczny Junior”

Data publikacji 15.10.2019

Dziś uroczyście rozpoczęto Wojewódzki Program Profilaktyczny “Bezpieczny Junior”. Projekt został zainaugurowany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zażywania środków psychoaktywnych oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym zakresie. Podczas spotkania zaprezentowany został spot „Nie bądź frajerem. Nie bierz”, a policjanci zajmujący się profilaktyką, odebrali walizki edukacyjne zakupione przez samorząd województwa dolnośląskiego.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste rozpoczęcie Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczny Junior". Podczas spotkania podpisana została koncepcja pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomaszem Trawińskim i Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim. W trakcie inauguracji programu "Bezpieczny Junior" zaprezentowany został spot „Nie bądź frajerem. Nie bierz” - dotyczący problematyki zażywanie narkotyków i dopalaczy.

Głównym celem rozpoczętego projektu jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie zażywania środków psychoaktywnych przez najmłodszych oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców w tym zakresie.

Podczas spotkania policjanci zajmujący się działaniami profilaktycznymi z garnizonu dolnośląskiego odebrali walizki edukacyjne, które posłużą im podczas spotkań z rodzicami i pracownikami placówek oświatowych do zaprezentowania przedmiotów najczęściej wykorzystywanych do zażywania i dystrybucji narkotyków. Rekwizyty znajdujące się w walizkach edukacyjnych można spotkać u młodych ludzi w domu oraz w szkole. Dlatego tak istotne jest podniesienie świadomości w tym zakresie.  W ręce funkcjonariuszy trafiło 20 walizek edukacyjnych zakupionych przez samorząd województwa dolnośląskiego.

W ramach programu „Bezpieczny Junior” dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych ogłoszony został konkurs fotograficzny na najlepszy mem profilaktyczny „Dopalacze – Wypalacze”.

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania narkotyków,
 • zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz  uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko zażywania narkotyków w szkole,
 • promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających,
 • kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej  do uczniów szkół ponadpodstawowych.  

Prace należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do 22 listopada 2019 r., (pod uwagę będzie brana data wpływu do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu). Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 9  grudnia 2019 r.

Więcej informacji na temat konkursu załączonym w regulaminie.

(KWP we Wrocławiu / kp)

 • Wspólne zdjęcie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i policjantów - profilaktyków
 • Walizki edukacyjne
 • Walizka edukacyjna z zawartością
 • Przemawia Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Policjanci - profilaktycy podczas spotkania
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński
 • Podpisanie koncepcji
 • Przekazanie dokumentów
 • Prezentacja zawartości walizek edukacyjnych
Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja