Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania wymierzone w przestępczość z nienawiści

Data publikacji 05.11.2019

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji wraz z Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w dniach 21-27 października 2019 roku przeprowadziło działania wymierzone w przestępczość motywowaną nienawiścią. Ich celem była identyfikacja sprawców przestępstw o tym charakterze, zebranie i przekazanie materiałów z ustaleń do jednostek Policji, Prokuratur celem wszczęcia postępowań przygotowawczych.

Przestępstwa motywowane nienawiścią to czyny wymierzone w nieprzypadkowo wybierane przez sprawców osoby, posiadające określone cechy, charakterystyczne dla danej grupy społecznej. Motywowane są uprzedzeniami wobec ludzi innej rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, ale również wobec osób posługujących się innym językiem, o odmiennym światopoglądzie, orientacji seksualnej czy też wyznających inną religię. Odpowiedzialność karna dla sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią stypizowana została w polskim prawie karnym w art. 119, 255, 256 i 257 k.k. Za popełnienie niektórych z czynów motywowanych nienawiścią grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Podczas ww. działań w Wydziałach do Walki z Cyberprzestępczością KWP/KSP przeprowadzone zostały zintensyfikowane czynności zmierzające do ujawnienia w zasobach sieci Internet, głównie w komentarzach zamieszczonych pod artykułami w serwisach internetowych, na portalach społecznościowych, różnego rodzaju forach, kanałach streamingowych, potencjalnych czynów noszących znamiona przestępstw związanych z zagadnieniem mowy nienawiści.

Spośród ogromnej ilości negatywnych wpisów będących przykładami tzw. mowy nienawiści w sieci Internet efektem przedmiotowych działań jest ujawnienie tych najbardziej radykalnych, jednoznacznie wyczerpujących znamiona przestępstw wpisów użytkowników sieci, i tak:

  • Ujawniono 36 przypadków różnego rodzaju wpisów użytkowników sieci Internet mogących stanowić przestępstwa motywowane nienawiścią — czynności w toku.
  • Materiały z 4 spraw po czynnościach prowadzonych przez Wydział Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Wydziały do Walki z Cyberprzestępczością: KWP w Radomiu, KWP w Szczecinie, KWP w Lublinie zostały w całości skompletowane włącznie z ustaleniami danych personalnych potencjalnych sprawców, zabezpieczeniem materiału dowodowego i przekazane podczas trwania działań, celem wszczęć postępowań przygotowawczych właściwym miejscowo Prokuraturom.

W przypadku KWP w Lublinie materiały zostały przekazane do 3 właściwych miejscowo jednostek Prokuratur, w związku z poczynionymi ustaleniami, co do większej ilości potencjalnych sprawców czynów zabronionych motywowanych nienawiścią. Z uwagi na powyższe planowane są realizacje przedmiotowych spraw.

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP)

Powrót na górę strony