Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Środki przymusu bezpośredniego i broń palna – ich użycie i wykorzystanie” – seminarium szkoleniowe

Data publikacji 14.11.2019

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach 14-15 listopada br., odbywa się seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez Biuro Prewencji KGP pn. „Środki przymusu bezpośredniego i broń palna – ich użycie i wykorzystanie”. Adresatami seminarium są funkcjonariusze komend wojewódzkich/Stołecznej oraz szkół Policji zajmujący się przedmiotową problematyką/realizujący zajęcia dydaktyczne, w szczególności z zakresu stosowania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Celem przedsięwzięcia jest ocena funkcjonowania postanowień wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z 18 lipca 2018 r. w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji oraz omówienie zagadnień związanych ze sposobem sprawowania nadzoru w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji. Integralną częścią seminarium są bloki dyskusyjne, w trakcie których przedstawiciele wszystkich garnizonów wymieniają się doświadczeniami w zakresie stosowania Wytycznych.

W ramach tego przedsięwzięcia uczestnicy przedstawiają przygotowane i opracowane przez siebie tematy z zakresu środków przymusu bezpośredniego.

Warto dodać, iż paralizator elektryczny został wprowadzony na uzbrojenie Policji w 2005 r. jako nowoczesny i skuteczny środek przymusu bezpośredniego, zapewniający bezpieczeństwo osobiste interweniujących policjantów, przy zachowaniu bezpieczeństwa osób naruszających porządek prawny, jako środek zmniejszający ryzyko zagrożenia dla życia, zdrowia w porównaniu z bronią palną.

Seminarium natomiast jest doskonałą formą doskonalenia wiedzy zawodowej wśród policjantów, pozwala na wymianę doświadczeń, identyfikację problemów oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań, które ułatwią podjęcie trafnej decyzji w przypadku wykorzystania lub użyciu tego typu urządzenia.

(Biuro Prewencji KGP)

 

  • policjanci uczestnicy seminarium siedzą przy stole
  • dwaj policjanci stoją, jeden z nich mówi do uczestników szkolenia
  • policjanci uczestnicy seminarium siedzą przy stole, jeden z policjantów stoi i mówi do nich
Powrót na górę strony