Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Karuzela podatkowa

Data publikacji 18.11.2019

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej  rozbili  zorganizowaną grupę, której członkowie podejrzani są  o przestępstwa skarbowe i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa poniesione przez ich działalność wynoszą co najmniej 67,5  mln złotych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w  2016 r. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Postępowanie prowadzone przez policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  dotyczyło działania zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na Śląsku, w Małopolsce,  województwie mazowieckim, Dolnym Śląsku, a także zagranicą, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, przestępstw  przeciwko wiarygodności dokumentów  i obrotowi gospodarczemu, związanych z fikcyjnym „karuzelowym” obrotem towarem. Śledczy  ustalili, że w latach 2010-2016 r. doszło do przestępczego procederu polegającego na wystawianiu faktur VAT nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji kupna – sprzedaży, w celu upozorowania transakcji w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów, skutkujących uszczupleniem lub narażeniem na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług przez ustalone podmioty gospodarcze, w związku z uczestnictwem w obrocie granulatem tworzyw sztucznych, a nadto polegającym na podejmowaniu czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem opisanych powyżej czynów zabronionych. W  proceder zaangażowane były firmy zajmujące się działalnością gospodarczą zarówno w Polsce, jak i na Słowacji, w Niemczech oraz w Czechach.  Grupą kierował 42-letni mężczyzna mieszkaniec województwa śląskiego, który wspólnie z innymi członkami grupy doprowadził tym fikcyjnym, „karuzelowym” obrotem towaru do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatków od towarów i usług. Śledczy szacują, że należności te wynoszą ponad 67,5 mln złotych. Towar w postaci granulatu tworzyw sztucznych według dokumentacji miał być sprzedawany z Polski na Słowację, do Niemiec oraz do Czech, a następnie wracał znów do Polski za pośrednictwem grupy powiązanych podmiotów tzw. znikających podatników, które dokonywały dostawy towaru do pierwotnego sprzedawcy. Podmioty biorące udział w tej karuzeli ulegały szybkiej rotacji- znikały stare, powstawały nowe, zmieniała się droga przepływu faktur. Część środków pieniężnych pochodząca z tych korzyści  (śledczy szacują, że było to ok.11 mln złotych) były przelewane na jeden rachunek i następnie wypłacane w gotówce. Część tych pieniędzy przeznaczana była na zakup luksusowych samochodów na terenie Unii Europejskiej w ramach kolejnych spółek. 

Na polecenie Prokuratora policjanci podczas przeszukań siedzib kilkunastu firm, jak i mieszkań właścicieli zabezpieczyli dokumentację papierową, jak i sprzęt elektroniczny.  Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,13 listopada br., policjanci zatrzymali  6 osób podejrzanych. Pięciu mężczyzn oraz jedna kobieta wieku od 41 do 67 lat to mieszkańcy województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.

Sprawcy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art.258 par. 1 kk), poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz używania tych dokumentów (art.271 par.1 i par.3 KK oraz art.273 kk), poświadczania nieprawdy organowi podatkowemu ( art.56 par.1 kks ), nierzetelnego prowadzenia ksiąg (art.62 par.1 kks), wystawiania faktur w sposób nierzetelny (art.62 par.2 kks) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 i 5 kk).

42-letni mieszkaniec Śląska dodatkowo usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Pozostałe dwie dostały inne środki zapobiegawcze w postaci dozoru i poręczenia majątkowego. 

Pieniądze pochodzące z przestępstwa lokowane były w nieruchomościach oraz luksusowych samochodach. Trwa zabezpieczanie przez Prokuratora majątku sprawców na poczet przyszłych roszczeń. Sprawa ma charakter rozwojowy, przewidywane są dalsze zatrzymania.

(KWP w Krakowie/js)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.49 MB)

Powrót na górę strony