Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Straty sięgające 20 milionów złotych, 32 podejrzanych i areszty za kupowanie przez Internet fikcyjnych faktur

Data publikacji 27.11.2019

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Na obecnym etapie śledztwa ustalono tożsamość blisko 1000 osób, które nabywały przez Internet faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków. Podkreślić przy tym należy, iż jedynie na podstawie wstępnych analiz za wybiórczo wytypowane okresy czasu ustalono, że w ten sposób doprowadzono do uszczuplenia Skarbu Państwa na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 milionów złotych.

Dotychczas 32 osoby usłyszały zarzuty w związku z nabyciem nierzetelnych faktur VAT przez Internet, które ujmowali w księgach i deklaracjach podatkowych, w następstwie czego uchylali się od opodatkowania lub uzyskiwali nienależne zwroty podatku naliczonego. Niemal wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i przestępstw skarbowych, a większość z nich złożyła korekty deklaracji podatkowych i uiściła uszczuplone należności podatkowe. Wobec większości podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, a 2 z nich aresztowano. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i łódzkiego, jednak sprawa ma zasięg ogólnopolski.

Podkreślenia wymaga, iż od 1 marca 2017 roku używanie faktur VAT podrobionych lub takich. w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na kwotę należności ogółem przekraczającą 5 milionów złotych lub były wykorzystywane w sposób stanowiący stałe źródło dochodu stanowi zbrodnię (art. 270 a §2 lub 271a §1 kk) zagrożoną karą pozbawienia wolności nie mniejszą od lat 3. Natomiast jeżeli wystawiono lub użyto faktur, których łączna wartość ogółem przekracza 10 milionów złotych sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a §1 k.k.).

Mając na uwadze skalę rozpoznanego zjawiska, liczbę dotychczas ustalonych osób oraz kolejne planowane w sprawie czynności, w tym sukcesywne zatrzymywanie podejrzanych w celu przedstawienia zarzutów, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zwraca się z apelem do podatników, wobec których nie wykonano jeszcze czynności procesowych, o korygowanie deklaracji podatkowych, co do fikcyjnych faktur VAT, oraz zgłaszanie się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w celu złożenia wyjaśnień - co umożliwi złagodzenie odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony