Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli Chińskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie

Ważnym aspektem funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. W ramach tych działań, od 22 listopada 2019 r. w naszej Uczelni przebywają przedstawiciele Chińskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie (Chiny). Pobyt międzynarodowej delegacji odbywa się w ramach bilateralnej umowy o współpracy pomiędzy Uczelniami.

Celem wizyty delegacji z Chin, w skład której oprócz kadry weszli również studenci tamtejszej Uczelni, jest m.in. zaznajomienie się z ofertą szkoleniową WSPol oraz udział w zajęciach odbywających się w naszej Uczelni.

Tradycyjnie wizytę rozpoczęto od oficjalnego spotkania, w którym z ramienia WSPol w Szczytnie udział wziął insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor oraz przedstawiciele kadry kierowniczej naszej Uczelni.

W pierwszych dniach pobytu, naszych gości zapoznano z bazą naukowo-dydaktyczną Uczelni, poprzez m.in. prezentację pracowni Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, Biblioteki, obiektów sportowych oraz pokaz funkcjonalności symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Delegacja z Chin odwiedzi również Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Komendę Powiatową Policji w Szczytnie.

Przypomnijmy, że początek formalnej współpracy pomiędzy obiema Uczelniami miał miejsce 5 grudnia 2017 r., kiedy to zostało zawarte dwustronne Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Chińskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. W tym samym czasie trwa rewizyta przedstawicieli naszej Uczelni w Chinach.

(WSPol w Szczytnie)

  • przedstawiciele wyższej szkoły policji w szczytnie oraz delegacja z chin w trakcie spotkania siedzą przy stole
  • przedstawiciele wyższej szkoły policji w szczytnie oraz delegacja z chin w trakcie spotkania siedzą przy stole
  • delegacja z chin siedzi przy stole
  • przedstawiciele wyższej szkoły policji w szczytnie oraz delegacja z chin
Powrót na górę strony