Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie przeciwko przestępczości samochodowej

Data publikacji 03.12.2019

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie nawiązała współpracę z Policją litewską regionu Taurogi przy okazji realizacji projektu dotyczącego wymiany doświadczeń z zakresu zwalczania międzynarodowej przestępczości samochodowej. Wszystko po to, by podnieść efektywność pracy funkcjonariuszy przeciwdziałających tym przestępstwom, obejmującym swoim zasięgiem teren krajów europejskich

„Wymiana doświadczeń służb odpowiedzialnych za zwalczanie międzynarodowej przestępczości samochodowej” to nazwa projektu zawartego w programie „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” z 2014 roku. Projekt miał na celu podniesienie efektywności pracy Policji w wykonywaniu zadań związanych ze zwalczaniem szeroko rozumianej zorganizowanej przestępczości samochodowej, obejmującej swoim zasięgiem teren krajów europejskich. Policja litewska regionu Taurogi chcąc kontynuować tę tematykę i pracę w tym zakresie, zwróciła się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z prośbą o zorganizowanie spotkania w olsztyńskiej komendzie dla 4–osobowej grupy litewskich funkcjonariuszy z regionu Taurogi.

Do takiego spotkania doszło w minioną środę i czwartek (27–28.11.2019). Poświęcone było tematyce zwalczania zorganizowanej przestępczości samochodowej oraz wymianie dobrych praktyk w tym zakresie. W gronie delegacji litewskiej znaleźli się Marius Draudvila – Szef Policji litewskiej regionu Taurogi, Marius Beniušis i Antanas Urbelis z Wydziału Dochodzeń Policji Kryminalnej regionu Taurogi oraz Pranas Dabuskis z Sekcji Analiz Wydziału Kryminalnego Policji regionu Taurogi.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z kierownictwem KWP w Olsztynie: nadinsp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, insp. Edwardem Szydłowskim Zastępcą KWP w Olsztynie odpowiedzialnym za pion kryminalny w garnizonie oraz nadkom. Krzysztofem Trubaczem Naczelnikem Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie. Podczas spotkania gościom przybliżona została charakterystyka województwa warmińsko – mazurskiego oraz struktura, zakres funkcjonowania, a także priorytety KWP w Olsztynie oraz podległych jej jednostek. W dalszej części spotkanie poświęcone było kwestiom dotyczącym przestępczości samochodowej, metodom i narzędziom wykorzystywanym do tego procederu, realizacjom zakończonych sukcesami, a także danym statystycznym.

Gościom z Litwy przedstawione zostały również informacje na temat funkcjonowania olsztyńskiego systemu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe), którego monitoring pomaga w realizacji spraw związanych z przestępczością samochodową.

Kolejnego dnia odbyło się spotkanie w Wydziale Kryminalnym KWP w Olsztynie, gdzie kontynuowano omawianie zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości samochodowej. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sprawnego i skutecznego rozpoznania, zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z kradzieżą pojazdów samochodowych oraz na temat działań zmierzających do ograniczenia tej przestępczości i zjawisk jej towarzyszących. Funkcjonariusze wymienili się doświadczeniem przy realizacji konkretnych spraw związanych z kradzieżami pojazdów.

  • Uczestnicy spotkania w KWP w Olsztynie
    Uczestnicy spotkania w KWP w Olsztynie

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, poznanie możliwości nowych systemów w sposób znaczący przyczynia się do podniesienia wiedzy oraz efektywności pracy policji. Szczególnie w wykonywaniu zadań związanych ze zwalczaniem szeroko rozumianej zorganizowanej przestępczości samochodowej, obejmującej swoim zasięgiem teren krajów europejskich.

(jszo/tm)

Powrót na górę strony