Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza pomoc także dla policyjnego psa służbowego

Udzielanie pierwszej pomocy policyjnym psom służbowym, które mogą odnieść obrażenia w czasie działań interwencyjnych, a także sprawy dotyczące szeroko pojętego ratownictwa medycznego, służby bhp i medycyny pracy - to tematy szkolenia, które zorganizowała Sekcja Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji. Udział w nim wzięli Koordynatorzy ratownictwa medycznego Komend Wojewódzkich, Komendy Stołecznej i Szkół Policji oraz osoby realizujące zadania z zakresu medycyny pracy i BHP.

Dwudniowe warsztaty z ratownictwa medycznego dotyczyły oceny zagrożeń i pierwszej pomocy poszkodowanemu zwierzęciu oraz realizowaniu działań przez koordynatorów ratownictwa medycznego.
W pierwszym dniu szkolenia zorganizowane były warsztaty poświęcone ratownictwu weterynaryjnemu. Specjalistyczną wiedzę w tym zakresie przedstawił asp.szt. Tomasz Stepień z Komendy Miejskiej  Policji we Wrocławiu wraz ze swoim psem Bono - owczarkiem australijskim, który ma 10 lat i dzielnie pełni rolę pozoranta.

Psy   policyjne  pełnią  bardzo ważną rolę w służbie Policji.  Są specjalnie wyselekcjonowane i posiadają wyjątkowe umiejętności, które mogą być dużym wsparciem podczas codziennej służby policyjnej. Psy biorą udział w najtrudniejszych realizacjach Policji. Pies, często jako pierwszy, wkracza do akcji i pomaga zatrzymywać najgroźniejszych przestępców: sprawców zabójstw, złodziei samochodowych, handlarzy narkotyków i członków zorganizowanych grup przestępczych. Psy również wykrywają materiały wybuchowe, czym mogą uratować wiele istnień ludzkich. Niestety psy policyjne podczas realizacji zadań są narażone na utratę życia i zdrowia dlatego tak ważne jest kształcenie umiejętności ratowniczych do udzielania pomocy również psom.

Psy, które pełnią służbę wraz z funkcjonariuszem Policji, powinny być wyposażone w sprzęt ochronny, związany ze specyfiką służby, aby minimalizować ryzyko powstania urazów, które mogą być śmiertelne. Dla psów służbowych dedykowane są specjalne kamizelki ochronne, gogle, ochronniki uszu oraz specjalne buty.
W czasie warsztatów ratownik weterynaryjny zaprezentował uczestnikom techniki bezpiecznego podejścia do rannego psa, jego właściwe przytrzymanie tak, aby udzielanie pomocy było bezpieczne.
Ratownik pokazał także, jak sprawdzić u psa podstawowe czynności życiowe (oddech i krążenie), a następnie każdy uczestnik prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową na specjalnym fantomie psa. Przeszkolenie dotyczyło również udrażniania dróg oddechowych nieprzytomnemu psu, w tym metody udrażniania w przypadku zadławienia.

W dalszej części szkolenia policjant zaprezentował technikę badania urazowego oraz techniki zaopatrywania krwawiącej rany głowy, uszu, oczu, rany z wbitym ciałem obcym,  wytrzewienia oraz jak skutecznie unieruchomić urazy kostne kończyn.
U psa z masywnym krwotokiem z kończyn można także zastosować opatrunki hemostatyczne oraz  specjalne opaski uciskowe. Wszystkie działania praktyczne  wykonywane były na owczarku australijskim, który jest specjalnie przeszkolony do tego typu działań i chętnie współpracował z uczestnikami warsztatów. Każda osoba udzielia pomocy rannemu zwierzęciu przy wykorzystaniu sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Policji.

  • Pies, owczarek australijski, w googlach ochronnych i kamizelce taktycznej.
  • Instruktor wraz z psem w googlach ochronnych i kamizelce taktycznej.
  • Instruktor demonstruje badanie urazowe psa.
  • Uczestnicy zajęć prowadzą badanie urazowe psa.
  • Sztuczne oddychanie prowadzone na fantomie psa.
  • Nadkomisarz Sylwia Roda ze Szkoły Policji w Słupsku prowadzi badanie urazowe psa.
  • Nadkomisarz Sylwia Roda ze Szkoły Policji w Słupsku podczas badania ciągłości kości.
  • Fantom psa do prowadzenia ćwiczeń.
  • Wykładowca słupskiej Szkoły Policji z żywym psem, na którym przeprowadzała ćwiczenia.

W drugim dniu szkoleniowym wraz z udziałem pani Koordynator Ratownictwa Medycznego KGP Małgorzaty Wlaź przedstawiono i omówiono zmiany prawne w zakresie ratownictwa medycznego w Policji.
Koordynatorzy  ratownictwa medycznego Komend Wojewódzkich, Komendy Stołecznej i Szkół Policji przedstawili sprawozdanie z realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Omówiono również zadania osób koordynujących zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w jednostkach organizacyjnych Policji oraz omówiono kontrolę prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie prowadzenia szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Coroczne spotkanie osób zajmujących się problematyką ratownictwa medycznego pozwala na wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie realizacji „Kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy”. W czasie warsztatów opracowano również plan i założenia działań na rok 2020.

Powrót na górę strony