Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości z okazji 100-lecia polskiej Policji w Ambasadzie RP w Mińsku

Data publikacji 03.12.2019

W dniu 28.11.2019 roku w Ambasadzie Polskiej w Mińsku zostały zorganizowane uroczystości związane ze 100-leciem powołania polskiej Policji.

Uroczystość otworzył Ambasador Artur Michalski, który przypomniał historię powstania Policji Państwowej oraz jej roli szczególnej na wschodnich granicach II RP. Z ramienia Komendanta Głównego Policji, polską Policję reprezentował nadinsp. Daniel Kołnierowicz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

W uroczystościach brali udział członkowie personelu dyplomatycznego i konsularnego Ambasady Polskiej w Mińsku, Instytutu Polskiego, Oficer Łącznikowy SG ppłk SG Marek Gierasimiuk, i Ataché Obrony płk WP Jarosław Kembrowski.

Stronę białoruską reprezentowali funkcjonariusze i pracownicy Departamentu Spraw Międzynarodowych MSW Republiki Białorusi na czele z naczelnikiem płk. Michaiłem Starikowiczem. Obchody uświetnił występ muzyków Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, którzy zaprezentowali "Mazura" z opery "Straszny Dwór" Stanisława Moniuszki i białoruską pieśń ludową "Kupalinka".

Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi wyraził szczególne uznanie Oficerowi Łącznikowemu Policji mł. insp. Marcinowi Chruścielowi za "wysoki profesjonalizm w aktywizacji dwustronnej współpracy z organami spraw wewnętrznych Republiki Białorusi" jak również osobisty wkład we wzmocnieniu długoletnich przedsięwzięć.

(BMWP KGP)


 

Powrót na górę strony