Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala podsumowująca obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Data publikacji 04.12.2019

W Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich odbyła się gala podsumowująca obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Podczas gali zostały wręczone statuetki osobom wspierającym policjantów w ich służbie. Wyróżnienia wręczono w następujących kategoriach: „Z historią w nowoczesność”, „Serce dla Policji”, „Nie ma Policji bez historii”, „Policja w literaturze”, „Policja – sport – prestige” oraz „Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie”. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, poseł Grzegorz Piechowiak, prezes Zarządu Lang Team Czesław Lang, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Anna Wesołowska, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, pisarka Katarzyna Puzyńska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Jarosław Olbrychowski i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Katowicach Teresa Bracka.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Jako instytucja zorganizowana i szkolona na wzór wojskowy, Policja Państwowa miała być jedyną i jednolitą organizacją bezpieczeństwa na terenie całego państwa polskiego. W jej skład weszły jednostki milicji, policji komunalnej, część Straży Kolejowej oraz Straż Rzeczna. Podstawowym zadaniem Policji Państwowej była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Pierwszym komendantem głównym Policji Państwowej został Władysław Henszel. W całym kraju na szczeblu wojewódzkim utworzono komendy okręgowe, w poszczególnych powiatach – komendy powiatowe, w miastach i dzielnicach – komisariaty, a w najmniejszych gminach – posterunki.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej wpisują się w szereg wydarzeń rocznicowych 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystość została zorganizowana dzięki współpracy ze Związkami Zawodowymi NSZZP oraz wsparciu PKN Orlen.

(Źródło: sejm.gov.pl, zdjęcia: Jacek Herok - Policja 997)

plakat informujący o gali jubileuszowej 3 grudnia 2019 r., godzina 19.00, w tle budynek Oranżerii

 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - uczestnicy gali
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - uczestnicy gali
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - uczestnicy gali
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - uczestnicy gali
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - uczestnicy gali
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - min. MSWiA Mariusz Kamiński i gen. insp. Jarosław Szymczyk
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i komendanci KGP
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - min. MSWiA Mariusz Kamiński, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i gen. insp. Jarosław Szymczyk
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - Orkiestra Reprezentacyjna Policji
 • uczestnicy gali razem z marszałkiem senatu
 • uczestnicy gali razem z marszałkiem senatu
 • uczestnicy gali razem z marszałkiem senatu
 • Komendant Główny Policji na scenie
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Z historią w nowoczesność - Elżbieta Witek, Agnieszka Glapiak i Mariusz Kamiński
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Z historią w nowoczesność - Elżbieta Witek, Agnieszka Glapiak i Mariusz Kamiński
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Kingi i Anny Gurgul
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Kingi i Anny Gurgul
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Serce dla Policji - Irena Zając
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Katarzyny Boczyńskiej-Wojdyl
 • zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Kamil Bracha
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Nie ma Policji bez historii - Teresa Bracka, Anna Wesołowska, Jarosław Olbrychowski
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ asp. szt. Jarosława Plichty
 • zastępca komendanta głównego policji insp. Tomasz Szmański
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Policja w literaturze - Katarzyna Puzyńska
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - Katarzyna Puzyńska, Czesław Lang
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Józefa Wójcika
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Policja-sport-prestige - Czesław Lang
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Policja-sport-prestige - Czesław Lang
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Krzysztof Chuć
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie - Grzegorz Piechowiak
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wręczenie statuetek w kat. Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie - Grzegorz Piechowiak i komendant główny policji
 • podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Łucji Brzeskiej, Hanny Mikołajczyk i Karola Pisarskiego
 • minister mswia, marszałek sejmu, komendant główny policji
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Haliny Młynkowej
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - występ Haliny Młynkowej
 • Gala podsumowująca obchody 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej - wspólna fotografia wszystkich laureatów
Powrót na górę strony