Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie otrzymali uprawnienia

Data publikacji 11.12.2019

Pięciu nowych biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie odebrało z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Będą opiniować ze specjalności genetyka sądowa, badania daktyloskopijne, badania chemiczne oraz klasyczne badania dokumentów.

We wtorek, w sali multimedialnej Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, odbyła się uroczystość nadania uprawnień biegłym policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. W uroczystości wzięli udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP, naczelnicy LK KWP/KSP oraz eksperci prowadzący procesy kształcenia kandydatów na biegłych.

Decyzją Dyrektora CLKP, uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych z 9 specjalności kryminalistycznych otrzymało 15 kandydatów. Pięcioro z nich to biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie. Specjalizują się w genetyce sądowej, badaniach daktyloskopijnych i badaniach śladów rękawiczek, badaniach chemicznych oraz klasycznych badaniach dokumentów.

Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych biegłym wręczyli nadinsp. Kamil Bracha Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. Radosław Jóźwiak Dyrektor CLKP. Uroczystość nadania uprawnień to zwieńczenie kilkuletniego procesu kształcenia pod okiem doświadczonych biegłych, na który składały się liczne kursy, egzaminy i praktyki. Kandydaci w październiku zdali egzamin końcowy, a po złożeniu ślubowania stali się pełnoprawnymi biegłymi.

 • biegli z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie podczas uroczystości nadania uprawnień
  Foto: KWP Rzeszów
 • biegli z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie podczas uroczystości nadania uprawnień
  Foto: KWP Rzeszów
 • biegli z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie podczas uroczystości nadania uprawnień
  Foto: KWP Rzeszów
 • biegli z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie podczas uroczystości nadania uprawnień
  Foto: KWP Rzeszów
 • Uroczystość nadania uprawnień biegłym
  Foto: KWP Rzeszów
 • Biegły z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie odbiera uprawnienia z rąk komendanta
  Foto: CLKP
 • Biegły z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie odbiera uprawnienia z rąk komendanta
  Foto: CLKP
 • Biegły z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie odbiera uprawnienia z rąk komendanta
  Foto: CLKP
 • biegli z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie podczas uroczystości nadania uprawnień wraz nadinspektorem Kamilem Brachą
  Foto: KWP Rzeszów
 • biegli z laboratorium kryminalistycznego w Rzeszowie podczas uroczystości nadania uprawnień wraz nadinspektorem Kamilem Brachą
  Foto: KWP Rzeszów
Powrót na górę strony