Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta Gala SOW-ik 2019

Data publikacji 11.12.2019

W Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się uroczysta gala przyznania nagród i wyróżnień SOW-ik 2019. Od wielu lat Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, mieszczący się w podprzemyskich Korytnikach, nagradza osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

W tym roku członkowie Kapituły konkursowej, złożonej z przedstawicieli wielu instytucji zaangażowanych w pomoc dla rodzin z problemem przemocy, postanowiło przyznać najważniejsze wyróżnienie tj. statuetkę SOW-ika 2019 podinsp. Alinie Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Wczoraj podczas uroczystej gali, w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu Danuta Wiech, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu kom. Janusz Kiszka oraz zaproszeni goście i przedstawiciele służb, za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy, wyróżnili również sierż. Magdalenę Kwiatkowską z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz podkom. Annę Karaś z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, w imieniu której wyróżnienie odebrał nadkom. Jacek Myćka Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego brzozowskiej komendy. Podkarpacką Policję reprezentował podinsp. Krzysztof Piskor Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryka Moskwy skierowany do Małgorzaty Mróz Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Korytnikach - z podziękowaniem za podejmowane działania na rzecz osób dotkniętych przemocą. 

Uroczysta Gala SOW-ika 2019 wpisała się tematycznie w trwającą od 25 listopada międzynarodową kampanię "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć', a kończącą się 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
 • Gala SOW-ik 2019
Powrót na górę strony