Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa III edycji "Przedszkolak ratuje"

Data publikacji 13.12.2019

W sali nyskiego Domu Kultury odbyła się finałowa gala III edycji projektu "Przedszkolak Ratuje". W jej trakcie, dzieci zaprezentowały nabyte umiejętności ratunkowe i zdobytą wiedzę. Przez 3 miesiące, w trakcie trwania akcji, uczestniczyło w niej około 2000 dzieci z 68 przedszkoli powiatu nyskiego. Podczas warsztatów policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wraz ze studentami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz pracownikami Biblioteki Pedagogicznej z Nysy pokazywali najmłodszym jak udzielać pierwszej pomocy, a także jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

W czasie warsztatów dzieci poznawały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w razie nieobecności osób dorosłych. Obserwowały oraz ćwiczyły akcje ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień a nawet utraty przytomności. Przedszkolaki uczyły się jak należy zgłaszać zdarzenie na numery alarmowe oraz poznawały rolę ratownika medycznego, a także policjanta w sytuacjach kryzysowych, podczas ratowanie życia i udzielania pierwszej pomocy ( również prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Wszystkie spotkania były doskonałą lekcją – połączenia zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, przynoszącej nieoceniony efekt w postaci ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Warsztaty miały na celu kształtowanie wśród dzieci prawidłowych postaw i zachowań. Podczas uroczystego zakończenia obecni byli min: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Monika Jurek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który objął patronatem honorowym całą akcję, ponadto Wicestarosta Powiatu Nyskiego Jacek Chwalenia, Sekretarz Miasta Nysy Piotr Bobak, Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Lesław Tomczak oraz Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Tomasz Drewniak. W gali uczestniczyli również burmistrzowie oraz wójtowie z gmin powiatu nyskiego. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu nadkom. Huberta Adamka, Komendanta Powiatowego Policji w Nysie mł. insp. Edwarda Flagi, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkom. Janusza Mormula oraz p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Pawła Gotkowskiego.

Wszystkie przedszkolaki biorący udział w gali, po swoich występach na scenie otrzymały drobne upominki. Serdecznie dziękujemy wszystkim strażakom z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, studentom z ratownictwa medycznego PWSZ w Nysie, pracownikom Biblioteki Pedagogicznej w Opolu Filia w Nysie w Nysie, Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule, Staroście Nyskiemu Andrzejowi Kruczkiewiczowi oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia tak ważnej społecznie akcji. Dziękujemy również uczniom z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie o profilu Technik Żywienia i Usług gastronomicznych za przygotowanie dla gości poczęstunku.

 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • Przedszkolaki prezentują nabytą wiedzę i umiejętności ratownicze
 • zgromadzeni goście odbierają podziękowania za wsparcie i udział w akcji
 • zgromadzeni goście odbierają podziękowania za wsparcie i udział w akcji
 • zgromadzeni goście odbierają podziękowania za wsparcie i udział w akcji
 • zgromadzeni goście odbierają podziękowania za wsparcie i udział w akcji
 • zgromadzeni goście odbierają podziękowania za wsparcie i udział w akcji
Powrót na górę strony