Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie

Od 17 grudnia Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie ma swój sztandar, który został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru jako dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby. Uroczyste nadanie i wręczenie odbyło się w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Swoją obecnością uroczystość uświetnili znamienici goście, a wśród nich Poseł na Sejm RP Władysław Dajczak, I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., nadinsp. Helena Michalak.

To wyjątkowy dzień, który zapisze się w historii lubuskiej Policji. 17 grudnia 2019 r., o godzinie 14 w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, rozpoczęła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie. W tę, jakże ważną i niezwykle symboliczną, 100. rocznicę Policji Państwowej Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie otrzymała sztandar, ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, na czele którego stanął Starosta Sulęciński - Tomasz Jaskuła. Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, tradycji, honoru i męstwa. Znajdujące się na nim hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna” nawiązują do historii wojska polskiego i wierności Polsce. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania lokalnej społeczności powiatu sulęcińskiego za rzetelną oraz odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Tym bardziej dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w tę piękną i niesłychanie ważną dla sulęcińskiej jednostki inicjatywę.

Historia sztandaru sięga czasów starożytnych. Już wtedy stał się on symbolem odwagi, honoru rycerskiego i takim symbolem pozostał do dziś. W dekrecie Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1937 r. stwierdzono, że „Sztandar jest widomym znakiem uosabiającym Państwo Polskie, jest symbolem najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska wymaga od swoich żołnierzy.” W polskiej państwowości sztandar stał się fizyczną reprezentacją wartości oraz tradycji, które stanowią nieodłączny element funkcjonowania instytucji, stowarzyszeń i szkół. Sztandar trwale wpisał się również w historię Policji. Był on nadawany jednostkom policyjnym już od 1918 roku i stał się symbolem etosu zawodu, praworządności oraz oddania służbie. Wręczany dziś Sztandar został przygotowany zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 roku, z późniejszymi zmianami. W województwie lubuskim sztandary posiada 11 jednostek Policji: Komenda Wojewódzka Policji oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp., Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze oraz Komendy Powiatowe Policji w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie, Wschowie i Żaganiu. Do tego zaszczytnego grona dołączy dziś Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie. Jest ona jedną z dwunastu komend powiatowych Policji w województwie lubuskim. Pracuje w niej 76 policjantów oraz 13 pracowników Policji. W skład jednostki wchodzi Posterunek Policji w Torzymiu i Lubniewicach. Od wielu lat Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie może liczyć na współpracę i wsparcie ze strony samorządu. Podejmowane działania, dyspozycyjność, zaangażowanie oraz inicjatywa sulęcińskich policjantów znalazły uznanie wśród lokalnej społeczności, czego dowodem jest społeczna inicjatywa ufundowania sztandaru dla tej jednostki. Na uroczystym apelu licznie zjawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, świata nauki i kultury, kościoła, parlamentarzyści, pracownicy cywilni, rodziny i przyjaciele naszej formacji, a także przedstawiciele służb współpracujących z Policją, których powitał Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie, mł. insp. Mirosław Kędziora.

I Zastępca Komendanta Głównrgo Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjim, Mariusza Kamińskiego adresowany do insp. Mirosława Kędziory: „...Wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie dziękuję za poświęcenie, odwagę i służbę drugiemu człowiekowi. Gratulacje i słowa uznania kieruje również do wszystkich osób, które aktywnie wspierały inicjatywę nadania sztandaru jednostce. Bez Państwa zaangażowania realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Życzę, aby służba w Policji była zawsze zaszczytem oraz źródłem satysfakcji, a nadany dziś jednostce sztandar świadkiem samych radosnych i podniosłych momentów”. Jak dodał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak: „...Nadanie sztandaru w 100. Rocznicę utworzenia Policji Państwowej ma wymiar szczególny. Dziękuję wszystkim tym, z inicjatywy których ta dzisiejsza, piękna uroczystość mogła się odbyć. Że sztandar, który jest wyrazem uznania lokalnej społeczności, honoru i tradycji od dziś na zawsze już będzie towarzyszył sulęcińskim policjantom...”

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., nadinsp. Helena Michalak, zwróciła się do obecnych tymi oto słowami: „Dzisiejszy dzień to dla sulęcińskich policjantów doniosłe i wręcz historyczne święto. Historyczne, gdyż w dziejach polskiej państwowości sztandar zawsze był znakiem honorowym, poświadczającym wierność i dumę płynącą ze służby narodowi. Cieszę się, że do zaszczytnego grona jednostek posiadających sztandar dołączy dziś Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie. Życzę, by wartości i etos policyjnej służby towarzyszyły Wam w codziennym życiu oraz były wyznacznikiem doskonałej służby i pracy, którą wykonujecie z wielkim poświęceniem. Panie Komendancie, jeszcze raz serdecznie gratuluję tego zaszczytu, który jest aktem symbolicznie najważniejszym w życiu każdej Komendy Policji”.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie, mł. insp. Mirosława Kędziory dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak. Uroczyste wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewiec gwoździ honorowych. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Dzisiejsza uroczystość była także szczególna ze względu na to, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Władysławowi Dajczakowi – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odznakę okolicznościową- Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej.

Sulęcińska Policja dołącza do innych jednostek w kraju, mających swój własny sztandar. Symbol najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska wymaga od swoich żołnierzy- tradycji, honoru i męstwa.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy - Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

video: podkom. Maciej Kimet, fot: sierż. sztab. Mateusz Sławek

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar )

Powrót na górę strony