Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne STOP dla nienawiści

Data publikacji 18.12.2019

Ochrona praw człowieka, przepisy i normy z nią związane, a także kwestia procesu integracji cudzoziemców przebywających w regionie lubuskim, były tematem dyskusji zorganizowanego przez Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim Swoimi spostrzeżeniami w trakcie forum dzielili się policjanci, eksperci oraz praktycy zajmujący się tą tematyką.

Przypadająca na 10 grudnia rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz obchody Dnia Praw Człowieka w Policji, stały się okazją do zorganizowania spotkania nawiązującego do tej tematyki. Forum dyskusyjne „Prawa Człowieka w działaniach lubuskiej Policji” zorganizowane zostało z inicjatywy Zespołu  ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Gorzowie Wlkp. stając się okazją do wymiany zdań na temat równego traktowania i etyki zawodowej.

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji oraz kierownicy podległych jej jednostek. Na sali nie zabrakło policjantek i policjantów zajmujących się opisaną tematyką. Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci mogący podzielić się istotną wiedzą i doświadczeniami. Do obecnych zadań spoczywających na policyjnej formacji odniósł się nadkomisarz Sławomir Konieczny. Kwestie prawne, obowiązujące normy i przepisy rekomendowane przez Unię Europejską przybliżyła funkcjonariuszom dr Aleksandra Szczerba-Zawada - pracownik naukowy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., znawca tematu i autorytet w tej dziedzinie. Działalność fundacji „Fotismos”, prowadzącej prace w ramach „Lubuskiej Inicjatywy Integracji Cudzoziemców”, opisał jej prezes, ksiądz. Artur Graban.

Jak wynika z aktualnych danych, w województwie lubuskim, z zamiarem podjęcia pracy lub czasowego  pobytu, przebywa około 80 - 100 tysięcy cudzoziemców. Osoby te sukcesywnie stają się częścią naszej społeczności. Obecność tak licznej grupy wiążę się z potrzebą zagwarantowania jej bezpieczeństwa, usprawnienia przekazu informacji, a w razie takiej konieczności szybkiego i skutecznego reagowania na przypadki łamania prawa. Dzięki nawiązanym relacjom i podnoszeniu kompetencji przez lubuskich policjantów zadania to staje się możliwe do wykonania, a jego realizacji towarzyszy poszanowanie praw i godności drugiego człowieka.

 

nadkomisarz Sławomir Konieczny

Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • Duchowny, kobieta oraz stojący policjanci.
  • Policjanci podczas szkolenia.
  • szkolenie z praw człowieka
  • Kobieta podczas szkolenia.
  • szkolenie z praw człowieka
  • Policjanci podczas szkolenia.
Powrót na górę strony