Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Przeciw mowie nienawiści” z udziałem piekarskich policjantów i uczniów

Data publikacji 18.12.2019

Policjanci z Piekar Śląskich, wspólnie z nauczycielami i uczniami z miejscowego liceum wzięli udział w projekcie "Przeciw mowie nienawiści". Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz przemocy wśród młodzieży. Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, a jego partnerem jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy młodzieży o mowie nienawiści, przemocy wynikającej z nienawiści, nietolerancji oraz kierowaniu się stereotypami. Zadaniem przedsięwzięcia jest również podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim jak mowa nienawiści. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Piekarscy policjanci wspólnie z nauczycielami i uczniami z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Piekarach Śląskich wzięli udział w projekcie edukacyjnym "Przeciw mowie nienawiści".

Przedsięwzięcie polegało na udziale policjantów, uczniów i nauczycieli w warsztatach na terenie Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Z pewnością obecność w takim miejscu skłania każdego odwiedzającego do refleksji nad poszanowaniem praw człowieka, w tym tego najważniejszego -prawa do życia.

Podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera, w Centrum Żydowskim odbyły się zajęcia praktyczne - warsztaty, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat negatywnych zjawisk społecznych, takich jak dyskryminacja, nietolerancja, czy też tzw. hejt w internecie. Warsztaty miały na celu uświadomienie młodzieży, jak wiele zła może wyrządzić na pozór „niewinna” mowa nienawiści czy nietolerancja. Projekt propagował postawy związane z przeciwdziałaniem i reagowaniem na akty przemocy i nienawiści wobec drugiego człowieka. Z pewnością każdy uczestnik warsztatów wyniósł z nich coś dla siebie.

(KWP w Katowicach / mg)

  • zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przez policjantów, nauczycieli i uczniów w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści”
  • młodzież zwiedza Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści”
  • zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przez m.in. uczniów w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści”
  • zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przez policjantów, nauczycieli i uczniów w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści”
  • zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przez policjantów, nauczycieli i uczniów w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści”
  • zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przez policjantów, nauczycieli i uczniów w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści”
Powrót na górę strony