Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 18.12.2019

18 grudnia 2019 roku spotkali się przedstawiciele kierownictwa służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz instytucji współpracujących.

Organizatorami tegorocznego spotkania opłatkowego służb była PSP. Do sali kolumnowej Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie przybyli: Minister SWiA Mariusz Kamiński, Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadinspektor Piotr Walczak, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami oraz komendanci służb i dyrektorzy organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSWiA. Obecni byli też przedstawiciele kadry kierowniczej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, organizacji społecznych i związków zawodowych. Duchowieństwo reprezentowali Jego Ekscelencja ksiądz biskup gen. bryg. Józef Guzdek - Biskup Polowy Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Jerzy Pańkowski - Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz ksiądz biskup płk Mirosław Wola - Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy.
 
Zgromadzonych gości powitał gospodarz uroczystości komendant główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, który jako pierwszy złożył obecnym życzenia. Po nim głos zabrał Minister SWiA Mariusz Kamiński, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom za trud codziennej służby, zaangażowanie i ofiarność. Podkreślił, że nadchodzący rok przyniesie wzrost wynagrodzeń służb podległych MSWiA. 
 
- Wierzę, że ten zbliżający się rok będzie rokiem dobrym, dającym nam poczucie satysfakcji. Będzie rokiem wielu nowych inicjatyw i zmian systemowych, ale także rozwiązywania problemów. Prócz styczniowego wzrostu uposażeń wprowadzimy przedemerytalny dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy, którzy skończyli 25 lat służby, aby chcieli w niej pozostać dłużej oraz płatne nadgodziny. Od 1 stycznia urealniamy stawki za wyżywienie należne funkcjonariuszom. Wprowadzimy też ważne rozwiązania systemowe zwiększające prawną ochronę funkcjonariuszy - powiedział minister.
 
Złożył też wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Do jego życzeń dołączył się również sekretarz stanu Maciej Wąsik, który wyraził swoje uznanie dla służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych. Następnie minister Mariusz Kamiński przyjął od przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju, które jako symbol nadziei i pokoju między narodami wędruje w tym roku pod hasłem „Światło, które daje moc…”
 
Życzenia zebranym złożyli kolejno szefowie służb podległych MSWiA: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga i Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski. Na koniec głos zabrali przedstawiciele duchowieństwa, którzy także złożyli życzenia funkcjonariuszom i pracownikom służb mundurowych, wspólną modlitwą wprowadzając wszystkich obecnych w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zapewnił góralski zespół ludowy z Kościeliska.
 
 Zaproszeni goście tradycyjnie przełamali się opłatkiem, który został wcześniej pobłogosławiony przez biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka.

(KGP / teskt i foto: P.Maciejczak "Policja 997" / dm)

 • betlejemskie światełko pokoju
 • przekazanie światełka betlejemskiego ministrowi SWiA
 • ministrowie i szefowie służb SWiA
 • przemówienie arcybiskupa prawosławnego
 • przemówienie biskupa ewangelickiego
 • przemówienie biskupa katolickiego
 • przemówienie ministra SWiA
 • przemówienie wiceministra SWiA
 • przemówienie Komendanta Głównego Policji
 • przemówienie Komendanta Głównego PSP
 • dzielenie się opłatkiem
 • dzielenie się opłatkiem - policjant i funkcjonariuszka PSP
 • dzielenie się opłatkiem - policjant i funkcjonariuszka PSP
 • Komendant Główny Policji dzieli się opłatkiem
 • Komendant Główny Policji i minister SWiA
 • składanie życzeń świątecznych
 • wspólne śpiewanie kolęd
 • złożenie meldunku ministrowi SWiA
 • życzenia dla ministra SWiA
 • życzenia świąteczne między funkcjonariuszami służb
Powrót na górę strony