Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie wigilijne w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 19.12.2019

W Komendzie Głównej Policji 19 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Przybyłych gości powitali Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoim I Zastępcą nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem oraz nadinsp. Kamilem Brachą i insp. Tomaszem Szymańskim – Zastępcami Komendanta Głównego Policji.

Uroczyste spotkanie opłatkowe, które odbyło się w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, rozpoczęło się od kolędy w wykonaniu Zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i recytacji wiersza ks. Jana Twardowskiego:

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Na spotkanie wigilijne w KGP przybyli posłowie na Sejm RP - członkowie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Monika Pawłowska, Wiesław Szczepański i Grzegorz Piechowiak, który jest także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, a także rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski wraz z kanclerzem dr. inż. Władysławem W. Skarżyńskim, dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA Małgorzata Zdrodowska, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, dyrektor Centrum Usług Logistycznych Andrzej Kropiwiec. Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji obecni byli komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr hab. Radosław Juźwiak i komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Robert Stachera.

Duszpasterstwo reprezentowali księża kapelani: ks. mjr Tomasz Wigłasz z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz biskupa polowego Wojska Polskiego, ks. Andrzej Bołbot, naczelny kapelan Policji Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego i ks. Jan Kot – SAC kapelan Komendy Głównej Policji. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli też pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, oficerowie łącznikowi z Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Turcji i Rumunii.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne:

- Życzę wszystkim, by Święta to był czas rodzinny, czas spokoju i wytchnienia. Czas na to, byśmy potrafili podać sobie dłoń tak jak w cytowanym wierszu ks. Jana Twardowskiego, szczerze do siebie się uśmiechnąć i szczerze sobie wybaczyć. Mając takich ludzi jak Wy, widzę, że nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich Polaków jest na najwyższym poziomie. Tegoroczne wyniki badań opinii publicznej na temat bezpieczeństwa w Polsce to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać w tym jakże ważnym dla nas roku jubileuszu setnej rocznicy powołania Policji Państwowej.

Składając życzenia Komendant Główny Policji podziękował za pracę i służbę funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

Następnie gen. insp. Jarosław Szymczyk przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju - przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Zaproszeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

(BKS GKP ipk / foto: Piotr Maciejczak "Policja 997")

 • zdjęcie symboliczne
 • kierownictwo Policji i zaproszeni goście
 • uczestnicy spotkania opłatkowego
 • uczestnicy spotkania opłatkowego
 • Komendant Główny Policji
 • przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju
 • wspólna modlitwa
 • poświęcenie opłatków
 • składanie świątecznych życzeń
 • składanie świątecznych życzeń
 • składanie świątecznych życzeń
 • występ członków Orkiestry Reprezentacyjnej Policji
 • składanie świątecznych życzeń
 • składanie świątecznych życzeń
 • składanie świątecznych życzeń
Powrót na górę strony