Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jest taki dzień… Lubuskie służby mundurowe podzieliły się opłatkiem

Data publikacji 19.12.2019

Policjanci, strażacy i strażnicy graniczni województwa lubuskiego jak co roku spotkali się przy wigilijnym stole, aby podzielić się opłatkiem. Z okazji Bożego Narodzenia lubuscy funkcjonariusze życzyli sobie, aby zbliżające się święta były czasem pokoju, refleksji i wrażliwości na drugiego człowieka. To ważne życzenia dla każdej z formacji, które służbę bliźniemu mają wpisaną w zawodową tożsamość. Symboliczne przełamanie opłatkiem z kolei niosło pojednanie, radość, nadzieję oraz przyjaźń tych, na których Lubuska Policja zawsze może liczyć.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyjątkowy i uroczysty okres w roku. Tradycje świąteczne kształtowały się na przestrzeni wieków, z pokolenia na pokolenie, sprawiając, że Boże Narodzenie, zakorzenione na stałe w polskich domach jest jednym z najbardziej rodzinnych świąt. To także święta dla całej „niebieskiej” rodziny, a także przyjaciół z Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, z którymi Lubuska Policji współpracuje każdego dnia, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom naszego województwa. Dzielenie się opłatkiem zawsze towarzyszyło stróżom prawa. Po utworzeniu w 1919 roku Policji Państwowej tradycji tej przestrzegano przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a w wigilijnej wieczerzy brali udział wszyscy policjanci, niezależnie od posiadanego stopnia i piastowanego stanowiska.

Lubuskie służby mundurowe pozostają wierne tradycji i jak co roku spotykają się przy wigilijnym stole. W czwartek (19 grudnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zebrali się policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, a także wyjątkowi goście. Jak każdego roku na uroczystości wigilijnej nie mogło zabraknąć Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego, który wspólnie z kapelanami poszczególnych służb zadbał o wprowadzenie nas w atmosferę Narodzenia Pańskiego, jako najważniejszego wydarzenia tych świąt. W spotkaniu wziął także udział p.o. Wojewody Lubuskiego Wojciech Perczak. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele świata nauki, wymiaru sprawiedliwości, wojskowi, emerytowani policjanci i pracownicy cywilni, przedstawiciele zaprzyjaźnionych i ściśle współpracujących z lubuskimi służbami instytucji.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Helena Michalak zwróciła się do wszystkich słowami: „Boże Narodzenie to czas, kiedy szczególnie pragniemy być z rodziną, kiedy gasną wszelkie spory i – zatrzymując się na chwilę w codziennym pędzie – zaczynamy dostrzegać to, co w życiu jest naprawdę ważne. Przed nami czas radosny, ale i refleksyjny, który uczy nas dystansu do rzeczywistości i nas samych”. Do zgromadzonych świąteczne życzenia skierowali również p.o. Wojewody Lubuskiego Wojciech Perczak, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Patryk Maruszak, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownik Tomasz Michalski. Duchowe przesłanie niosły słowa księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego, który akcentował, aby w tej radości płynącej z Bożego Narodzenia pamiętać o innych. Wszyscy obecni w tym radosnym spotkaniu przełamali się opłatkiem przekazując sobie świąteczne życzenia. Uroczyste spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu diakoni muzycznej „W Tobie żyje”.

 

podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

 

 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • nadinsp. Helena Michalak
 • bryg. Patryk Maruszak
 • płk Tomasz Michalski
 • p.o. Wojewody Lubuskiego Wojciech Perczak
 • bp Tadeusz Lityński
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Funkcjonariusze PSP
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Muzycy
 • Chórek śpiewający kolędy.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • bp Tadeusz Lityński
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • Spotkanie wigilijne lubuskich służb mundurowych.
 • funkcjonariusze straży granicznej dzielą się opłatkiem i składaja życzenia
 • komendant straży ochrony kolei z policjantem
 • rzecznik prasowy kwp w Gorzowie Wlkp. składa życzenia komendantowi ze Strzelec Krajeńskich
 • funkcjonariusze policji składają sobie życzenia
 • zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp. wraz z kapelanem wschowskiej policji
 • funkcjonariusze policji składają życzenia
 • strażnicy graniczni dzielą się opłatkiem
 • uczestnicy wigilii składają sobie życzenia
 • komendant wojewódzki i rzecznik prasowy
 • policjant składa życzenia szefowej lubuskiego garnizonu
 • biskup i komendant zielonogórskiej komendy składają sobie życzenia
Powrót na górę strony