Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowych pomieszczeń Posterunku Policji w Kałuszynie

Data publikacji 21.12.2019

Na dziedzińcu przed Posterunkiem Policji w Kałuszynie odbyło się uroczyste przekazanie nowych pomieszczeń, w których służbę będzie pełniło 6 policjantów. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Komendant Stołeczny Policji i jego zastępca ds. logistyki, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, lokalnych, a także instytucji i służb mundurowych współpracujących z Policją oraz duchowieństwa.

Uroczystość rozpoczął meldunek złożony nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sebastiana Ciastonia. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski przywitał zgromadzonych gości i podziękował wszystkim, dzięki którym była możliwa adaptacja pomieszczeń dla Posterunku Policji w Kałuszynie, szczególnie Burmistrzom miasta Kałuszyn – obecnemu i byłemu –  oraz przewodniczącym Rady Miasta za zrozumienie potrzeb policjantów, a także ciężką pracę i determinację podczas realizacji projektu.

Komendant powiatowy podziękował również nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi za wsparcie i koordynację działań prowadzących do przekazania nowych pomieszczeń posterunku. – Za niespożytą energię, która sprawia, że skutecznie pokonujemy wszelkie trudności – wyraził wdzięczność Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierzowi Pietroniowi.

W kolejnej części spotkania nadinsp. Paweł Dobrodziej, Arkadiusz Czyżewski, Burmistrz Kałuszyna i insp. Sławomir Rogowski wręczyli symboliczny klucz do nowych pomieszczeń Posterunku Policji w Kałuszynie kierownikowi posterunku asp. Piotrowi Gaładykowi.

Podczas uroczystości kałuszyńscy policjanci otrzymali również nowy pojazd służbowy. Radiowóz oraz oddane do użytku pomieszczenia poświęcił ksiądz prałat Władysław Szymański, Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Kałuszynie.

– Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Czuwanie nad bezpieczeństwem to istota i sedno naszej służby – powiedział generał. – Możemy realizować swoje zadania dzięki pomocy organów państwa, samorządów i społeczności lokalnej. Dzięki "Programowi modernizacji Policji na lata 2017-2020" możemy się rozwijać, możemy być coraz bardziej nowocześni i skuteczni. Garnizon stołeczny z tego programu otrzymał 78 mln zł, dzięki którym kupujemy nowe narzędzia, w tym samochody i rozpoczynamy nowe inwestycje oraz remonty.

Za bardzo dobrą współpracę oraz służbę na rzecz mieszkańców Kałuszyna podziękował policjantom Burmistrz Arkadiusz Czyżewski: – Nie ma dobrze funkcjonującej gminy bez dobrze funkcjonującej Policji.(…) Mam nadzieję, że ta wspólna inwestycja będzie początkiem wieloletniej współpracy na niwie inwestycyjnej na terenie gminy Kałuszyn w zakresie poprawy bezpieczeństwa  oraz że zakres działalności Policji ulegnie zwiększeniu.

Do gratulacji i życzeń przyłączyły się także Wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Od września 2003 r. do grudnia 2019 r. posterunek Policji mieścił się w budynku Urzędu Miasta w Kałuszynie przy ul. Pocztowej. W 2016 r. z inicjatywy władz samorządowych, rozpoczęto remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 20, w którym  obecnie siedzibę mają kałuszyńscy policjanci. Do ich dyspozycji są trzy pokoje biurowe, pomieszczenie techniczne, szatnia, łazienka, korytarz,  - całość o pow. 79,20 m². Samorząd wykonał również oddzielne wejście do pomieszczeń, neon z nazwą i logo policji oraz prace adaptacyjne (elektryczne, teletechniczne i sanitarne). Natomiast Komenda Stołeczna Policji wyposażyła posterunek w sprzęt kwatermistrzowski, informatyczny i łączności. W budynku mieszczą się m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, ratownicy medyczni oraz klub seniora.

Tekst: Ewelina Kucharska

Foto: nadkom. Jarosław Florczak

 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
 • Otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie
Powrót na górę strony