Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 03.01.2020

3 stycznia 2020 roku w Auli Komendy wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 26 nowo przyjętych policjantów. Był to ostatni nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2019 roku. Stale prowadzony jest jednak dobór do służby a najbliższy zaplanowano na 27 lutego 2020 roku.

W  uroczystości na zaproszenie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasza Olczyka udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjny 1939 roku w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski oraz  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, a także kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Rotę ślubowania wypowiedziało 26 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 21 policjantów i 5 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym  rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. To szóste przyjęcie do służby 2019 roku, w którym łącznie przyjęto 292 policjantów.  Kolejne zaplanowano na 27 lutego 2020 roku.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach Policji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  insp. Tomasz Olczyk, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże sie zwykle na całe życie. Na zakończenie insp. Tomasz Olczyk  zwrócił się do  rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o  wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

 

POLECAMY :

http://http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html

Powrót na górę strony
Polska Policja