Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liczba policjantów w polskiej Policji - fakty

Data publikacji 14.01.2020

Według stanu na dzień 1 maja 2021 roku w polskiej Policji służy 97 921 policjantów, a liczba wakatów w garnizonach policyjnych (województwach) wynosi 4917. W tym roku przyjęliśmy do służby już 2 315 nowych policjantów, a różnica pomiędzy ilością nowo przyjętych funkcjonariuszy a odchodzącymi na emeryturę wynosi 17 na korzyść nowych przyjęć. To zdecydowanie lepiej niż w ubiegłym roku. Jest to zatem kolejny rok, kiedy sytuacja kadrowa w polskiej Policji poprawia się. Dodać należy, że gdyby nie stan pandemii, która ma również wpływ na możliwości szkoleniowe jednostek policji (konieczność zapewnienia kursantom bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi ) bylibyśmy w stanie przyjąć i szybciej wyszkolić o wiele więcej kandydatów. Według stanu na dzień 3

Aby rzetelnie porównać stan etatowy Policji na przestrzeni lat, należy przyjąć konkretną datę — najwłaściwszym wydaje się koniec lub początek roku, na przykład dzień 31 grudnia. Unikniemy wówczas sytuacji "wyrywkowego" i nierzetelnego przedstawiania danych np. porównywania stanu z lipca ze stanem ze stycznia roku poprzedzającego.

Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych, w 2012 roku odnotowaliśmy zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby jak i najniższy stan zatrudnienia. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść (zdecydowanie to przejścia na uposażenie emerytalne w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego) od lat jest podobna poza wskazanym 2012 rokiem.

Obecnie zatrudnionych jest 97 921 policjantów, co wbrew opiniom przedstawianym przez niektóre środowiska nie odbiega znacząco od lat wcześniejszych, a wręcz wskazuje na wyższy stan zatrudnienia, aniżeli w latach 2010-2013.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938).

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 771 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 97 921 i jest większy, aniżeli średnia w latach 2010-2014 i podobny, jak w latach 2015-2020.

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie było rzeczywiście w latach tzw. kryzysu światowego), ale i stan pandemii nie zmniejszył zainteresowania osób, które chcą dostać się w szeregi Policji. To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Więcej informacji znajdziemy pod linkiem: Jak zostać policjantem ►

Rok Stan etatowy Stan zatrudnienia Przyjęcia do służby Zwolnienia ze służby
31.12.2010 102 309 97 416 3098 4523
31.12.2011 102 309 97 366 5731 5809
31.12.2012 102 309 96 225 5150 6305
31.12.2013 102 309 97 697 5787 4333
31.12.2014 102 309 98 804 4073 2983
31.12.2015 102 309 98 843 3033 3007
31.12.2016 102 309 99 938 5092 3989
31.12.2017 103 309 98 771 4151 5364
31.12.2018 103 309 98 759 4518 4470
31.12.2019 103 309 98 820 4655 4567
31.12.2020 103 309 97 899 4 373 5 234

 

Rok

Stan
etatowy
Stan
zatrudnienia

1.02.2010

100 309

98 245

1.02.2011

102 309

96 876

1.02.2012

102 309

96 586

1.02.2013

102 309

96 301

1.02.2014

102 309

97 816

1.02.2015

102 309

98 513

1.02.2016

102 309

98 345

1.02.2017

102 309

99 170

1.02.2018

103 309

98 192

1.02.2019

103 309

98 156

1.02.2020

103 309

98 219

1.02.2021

103 309 97 874

 


Rok
 
Stan
etatowy
Stan
zatrudnienia

1.03.2010
 
100 309 97 042

1.03.2011
 
102 309 95 339

1.03.2012
 
102 309 94 419

1.03.2013
 
102 309 95 328

1.03.2014
 
103 309 96 996

1.03.2015
 
102 309 97 845

1.03.2016
 
102 309 97 565

1.03.2017
 
102 309 98 887

1.03.2018
 
103 309 97 221

1.03.2019
 
103 309 96 690

1.03.2020
 
103 309 96 611

1.03.2021

103 309 97 115


 

Warto przypomnieć, że na koniec 2016 roku polska Policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie ok. 2,5%, w 2017 i 2018 roku stan zatrudnienia został utrzymany na podobnym poziomie, a w 2019 nieco wyższy aniżeli w latach 2017-2018.
 

Chętnych do Policji nie brakuje — stawiamy jednak dużą wagę „na jakość". Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga, aby kandydaci do przyjęcia do służby spełniali wszystkie rygorystyczne wymagania. Każdego roku zgłasza się do nas prawie 4 kandydatów na jedno wolne miejsce, a jedynie co 5 kandydat dostaje się do służby.

Zatrudnienie policjantów w KGP

Warto wyjaśnić również mity na temat stanu zatrudnienia policjantów w Komendzie Głównej Policji liczącego rzekomo kilka tysięcy etatów policyjnych. Otóż w Komendzie Głównej Policji  są 837 etaty funkcjonariuszy Policji. Zdecydowanie większość z nich jest w służbie kryminalnej i prewencji, gdzie wykonywane są czynności stricte o charakterze roboczym.

(KGP)

Powrót na górę strony