Aktualności

Liczba policjantów w polskiej Policji - fakty

Data publikacji 23.01.2023

W przestrzeni publicznej pojawiają się #FakeNewsy mające charakter dezinformacji o rzekomej zapaści kadrowej. Tymczasem na przełomie 2022/2023 roku w polskiej Policji służyło równo 101 000 policjantów. To niewątpliwie historyczny moment, ponieważ nigdy stan zatrudnienia w polskiej Policji nie był aż tak wysoki. Jest to także drugi raz z rzędu moment, kiedy stan faktycznego zatrudnienia przekracza 100 tysięcy funkcjonariuszy. Zdajemy sobie sprawę, że wraz z początkiem roku część funkcjonariuszy decyduje się na odejście na emeryturę, jednakże proces ten ma miejsce każdego roku i nigdy nie doprowadził do znacznego spadku liczby policjantów, co także w tym roku nie będzie mieć miejsca. Rok temu na przełomie 2021/2022 roku również było zatrudnionych ponad 100000 policjantów.

Mając na uwadze pojawiające się wyzwania i zagrożenia związane z bezpieczeństwem warto podkreślić, że w 2017 roku została zwiększona liczba etatów do 103 309, a w roku 2022 do 105 309. Docelowo dążymy do zwiększenia stanu etatowego polskiej Policji do 110 tysięcy w 2025 roku. Liczba kandydatów do służby w Policji była i nadal jest duża, choć zawsze szczerze wyrażamy obawy związane z odejściem doświadczonych funkcjonariuszy, którzy nabyli  prawa emerytalne. Stąd też powstały dodatkowe rozwiązania mające zachęcić do dłuższego pozostania w służbie.

Aby rzetelnie porównać stan etatowy Policji na przestrzeni lat, należy przyjąć konkretną datę — najwłaściwszym wydaje się koniec lub początek roku, na przykład dzień 31 grudnia. Unikniemy wówczas sytuacji "wyrywkowego" i nierzetelnego przedstawiania danych np. porównywania stanu z lipca ze stanem ze stycznia roku poprzedzającego.

Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych, w 2012 roku odnotowaliśmy zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby jak i najniższy stan zatrudnienia. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść (zdecydowanie to przejścia na uposażenie emerytalne w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego) od lat jest podobna poza wskazanym 2012 rokiem.

Obecnie zatrudnionych jest 101 000 policjantów, co wbrew opiniom przedstawianym przez niektóre środowiska nie odbiega znacząco od lat wcześniejszych, a wręcz wskazuje na wyższy stan zatrudnienia od 30 lat.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę na przełomie 2022/2023 tj. 101 tys.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 771 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 101 tys. i jest większy, aniżeli średnia w latach 2010-2014 i podobny, ale wyższy  jak w latach 2015-2020.

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie było rzeczywiście w latach tzw. kryzysu światowego), ale i stan pandemii nie zmniejszył zainteresowania osób, które chcą dostać się w szeregi Policji. To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Więcej informacji znajdziemy pod linkiem: Jak zostać policjantem ►

Rok Stan etatowy Stan zatrudnienia Przyjęcia do służby Zwolnienia ze służby
31.12.2010 102 309 97 416 3098 4523
31.12.2011 102 309 97 366 5731 5809
31.12.2012 102 309 96 225 5150 6305
31.12.2013 102 309 97 697 5787 4333
31.12.2014 102 309 98 804 4073 2983
31.12.2015 102 309 98 843 3033 3007
31.12.2016 102 309 99 938 5092 3989
31.12.2017 103 309 98 771 4151 5364
31.12.2018 103 309 98 759 4518 4470
31.12.2019 103 309 98 820 4655 4567
31.12.2020 103 309 97 899 4 373 5 234
31.12.2021 103 309 100 557 6684 4053
31.12.2022 105 309 101 000    

 

Rok

Stan
etatowy
Stan
zatrudnienia

1.02.2010

100 309

98 245

1.02.2011

102 309

96 876

1.02.2012

102 309

96 586

1.02.2013

102 309

96 301

1.02.2014

102 309

97 816

1.02.2015

102 309

98 513

1.02.2016

102 309

98 345

1.02.2017

102 309

99 170

1.02.2018

103 309

98 192

1.02.2019

103 309

98 156

1.02.2020

103 309

98 219

1.02.2021

103 309 97 874

 


Rok
 
Stan
etatowy
Stan
zatrudnienia

1.03.2010
 
100 309 97 042

1.03.2011
 
102 309 95 339

1.03.2012
 
102 309 94 419

1.03.2013
 
102 309 95 328

1.03.2014
 
103 309 96 996

1.03.2015
 
102 309 97 845

1.03.2016
 
102 309 97 565

1.03.2017
 
102 309 98 887

1.03.2018
 
103 309 97 221

1.03.2019
 
103 309 96 690

1.03.2020
 
103 309 96 611

1.03.2021

103 309 97 115


 

Warto przypomnieć, że na koniec 2016 roku polska Policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie ok. 2,5%, w 2017 i 2018 roku stan zatrudnienia został utrzymany na podobnym poziomie, a w 2019 nieco wyższy aniżeli w latach 2017-2018.
 

Chętnych do Policji nie brakuje — stawiamy jednak dużą wagę „na jakość". Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaga, aby kandydaci do przyjęcia do służby spełniali wszystkie rygorystyczne wymagania. Każdego roku zgłasza się do nas prawie 4 kandydatów na jedno wolne miejsce, a jedynie co 5 kandydat dostaje się do służby.

Zatrudnienie policjantów w KGP

Warto wyjaśnić również mity na temat stanu zatrudnienia policjantów w Komendzie Głównej Policji liczącego rzekomo kilka tysięcy etatów policyjnych. Otóż w Komendzie Głównej Policji jest 837 etatów funkcjonariuszy Policji. Zdecydowanie większość z nich jest w służbie kryminalnej i prewencji, gdzie wykonywane są czynności stricte o charakterze roboczym.

(KGP)

Powrót na górę strony