Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Miał cofnięty licznik o blisko milion kilometrów

Data publikacji 21.01.2020

Od 1 stycznia policjanci powiatu krośnieńskiego ujawnili osiem przypadków, w których stan licznika pojazdu różnił się od zapisu widniejącego w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Najwyższa odnotowana różnica to blisko milion kilometrów. Teraz śledczy wyjaśniają jak doszło do powstałych różnic i kto jest za to odpowiedzialny. W związku z ujawnionymi przypadkami apelujemy do wszystkich kierowców o sprawdzanie danych wpisywanych w dokumentach kupna auta, a także podczas wymiany licznika i odczytu stanu drogomierza dokonywanych na stacji kontroli pojazdów.

Przypominamy wszystkim kierowcom, że od 1 stycznia 2020 r. policjanci podczas kontroli drogowej poza sprawdzeniem uprawnień kierowcy, jego stanu trzeźwości, dokumentów pojazdu czy też stanu technicznego samochodu, spisują również stan licznika auta, który  wpisywany jest do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). W przypadku, gdy drogomierz wskazuje wartość mniejszą niż ta, która widnieje w bazie CEP, prowadzone są w sprawie czynności, których celem jest wyjaśnienie, co jest powodem zaistniałej różnicy i kto jest za to odpowiedzialny. Zgodnie z art. 306 a kodeksu karnego, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 grozi nie tylko osobie, która zmienia wskazania drogomierza pojazdu lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, ale także osobie, która zleca wykonanie takiej zmiany. Od 1 stycznia policjanci powiatu krośnieńskiego ujawnili osiem takich przypadków. Najwyższa odnotowana różnica to blisko milion kilometrów. Teraz śledczy wyjaśniają okoliczności w jakich powstały zaistniałe różnice oraz kto ponosi za to odpowiedzialność. 

W związku z ujawnionymi przypadkami, apelujemy do wszystkich kierowców o sprawdzanie danych wpisywanych w dokumentach kupna auta, a także podczas wymiany licznika i odczytu stanu drogomierza dokonywanej na stacji kontroli pojazdu. Dbajmy o to, żeby były zgodne ze stanem faktycznym. Pozwoli to uniknąć dodatkowych nerwów podczas kontroli drogowej, a także w trakcie dalszych czynności.

Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami właściciel pojazdu obowiązany jest zgłosić wymianę licznika w terminie 14 dni od tej wymiany. W tym celu właściciel pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć w stacji kontroli pojazdów oświadczenie o wymianie licznika i przedstawić pojazd do wykonania czynności związanych z odczytem jego wskazania. Po wykonaniu odczytu wydawany jest dokument potwierdzający odczyt.

Odczyt licznika od dnia 1 stycznia 2020 r. jest również wykonywany w czasie kontroli drogowej przez uprawnione organy: Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową i przesyłany do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

(KWP w Gorzowie na podstawie materiałów z http://www.cepik.gov.pl)

 

Powrót na górę strony