Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau

Data publikacji 28.01.2020

27 stycznia 2020 roku na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau odbyły się międzypaństwowe obchody upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia obozu, w którym niemieccy naziści zamordowali ok. 1,1 mln osób.

W obchodach udział wzięli m.in. byli więźniowie KL Auschwitz – Birkenau, a także 60 delegacji państwowych i organizacji pozarządowych z całego świata. Wśród nich byli szefowie państw, przedstawiciele polskich i zagranicznych rządów, instytucji oraz organizacji żydowskich. Obchody te stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń ostatniego czasu na terenie Małopolski. Charakter uroczystości oraz przybycie przedstawicieli rządu, ambasadorów i innych gości, zawsze stawiają przed służbami bardzo duże zadanie strategiczne. Szczególnie istotnym elementem jest zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa podczas uroczystości, jak również odpowiednia organizacja ruchu drogowego na trasie przejazdu delegacji.

Dowódcą operacji policyjnej zgodnie z decyzją Komendanta Wojewówdzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty został wyznaczony  insp. Piotr Morajko - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na kilka miesięcy przed planowaną uroczystością, aby dopracowywać wszystkie szczegóły dotyczące bezpiecznego jej przebiegu, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz członkowie sztabu uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, natomiast w dniu uroczystości na stanowisku dowodzenia koordynowali działania podległych służb. 

W sprawdzeniach pirotechnicznych, eskortach, zabezpieczeniu tras przejazdu, jak i w samej uroczystości rocznicowej brało udział ponad 1700 policjantów z Małopolski i innych województw.

Przed planowanymi uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami wyszkolonymi na wyszukiwanie ładunków wybuchowych dokonali sprawdzenia terenu Państwowego Muzeum. Takie same sprawdzenia pirotechniczne miały miejsce w hotelach Krakowa i Oświęcimia, gdzie zakwaterowano delegacje.

Na ulicach tych miast od kilku dni można było zauważyć zwiększoną liczbę policyjnych sił prewencji. Policjanci w związku z wprowadzonym na terenie Małopolski stopniem alarmowym Bravo zwracali  szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, jak np. nietypowo zachowujące się osoby, czy pakunki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych itp.

350 policjantów ruchu drogowego  zabezpieczało przejazdy delegacji dbając jednocześnie o płynność ruchu. Policjanci udrażniali przejazd kolumn, kierując ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach czy trasach. Policjanci ruchu drogowego wykonywali także eskorty gości uroczystości zarówno z lotnisk jak i hoteli do miejsca uroczystości.

Podczas działań został wykorzystany także śmigłowiec Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Sokół”, jak również Black Hawk z Komendy Głownej Policji, których załogi m.in. monitorowały na bieżąco sytuację na drogach dojazdowych do Oświęcimia, stan bezpieczeństwa na tym terenie. Na pokładach śmigłowców znajdowały się kontrterrorytyczne grupy interwencyjne.

W ramach zabezpieczenia wyznaczono policyjne patrole w różnych rejonach Oświęcimia, w tym: na drogach dojazdowych do miasta oraz w miejscach gdzie odbywały się uroczystości. Tuż po odprawie służbowej policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby, mogli podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku zakłócenia przebiegu uroczystości.

Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi funkcjonariuszy ABW, SOP-u, strażaków, ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Muzealnej, Straży Miejskiej, oraz Straży Granicznej uroczystości odbywające się w tym wyjątkowym dniu na terenie Oświęcimia przebiegły spokojnie.Dziękujemy za wielogodzinną służbę oraz zaangażowanie policjantom ruchu drogowego, przewodnikom psów, zespołom minersko – pirotechnicznym z pododdziałów kontrterrorystycznych z komend wojewódzkich w: Bydgoszczy, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie oraz Wrocławiu. Ich wsparcie spowodowało, że działania służb były profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu obchodów rocznicy i bezpiecznego pobytu uczestników uroczystości w Małopolsce.  

(KWP w Krakowie/js)

 • Policjantka zabezpieczająca 75. rocznicy wyzwolenia
 • Pracownik SOP
 • Radiowozy policyjne
 • Radiowóz policyjny i samochody SOP w tle
 • Radiowozy policyjne
 • Kontrerroryści wsiadający do śmigłowca
 • Śmigłowiec
 • Radiowozy policyjne
 • Kontrerroryści stojący przy helikopterze
 • Konterrorysta pakujący broń do pokrowca
 • Policjant z psem przeszukuje pojazdy
 • Policjant monitorujący ulice miasta

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.35 MB)

Powrót na górę strony