Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji

Data publikacji 02.02.2020

1 lutego br., w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Komitet wspierający organizację balu pracował pod mecenatem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty Szymczyk. Cel pozostał niezmienny od lat – zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną.

Punktualnie o godzinie 20:00 otwarcia balu dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk z małżonką. Na wstępie szczególne podziękowania skierował do Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser – Dudy za to, że kolejny raz wsparła inicjatywę balu. Komendant podziękował Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzejowi Dudzie, Mateuszowi Morawieckiemu - Prezesowi Rady Ministrów, Marszałek Sejmu – Elżbiecie Witek i Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Tomaszowi Grodzkiemu, a także Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Kamińskiemu oraz wszystkim osobom szczodrego serca za przekazanie darów na charytatywną zbiórkę.

Tegoroczny bal swoją obecnością zaszczycili: Paweł Szrot - Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Grzegorz Piechowiak - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Przewodnicząca ZZPP Komisja Krajowa w Katowicach Danuta Hus, Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski i Wiceprzewodnicząca Komisji krajowej ZZPP Joanna Stec-Trzpil.

Komendant szczególnie gorąco powitał przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, na czele z Panem generałem Władysławem Padło, Przewodniczącym Rady Fundacji oraz Panią Ireną Zając, Prezes Fundacji.

W swoim przemówieniu podziękował również gospodarzom SGGW za możliwość organizacji balu w progach uczelni oraz wyraził wdzięczność za życzliwość dla polskiej Policji wszystkim jej przyjaciołom, którzy rozumieją potrzebę współdziałania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk przywitał komendantów wojewódzkich i Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, komendantów szkół Policji, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji, zagranicznych oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji, a także Przewodniczących Związków Zawodowych Policjantów i Pracowników Policji oraz przedstawicieli świata nauki, sportu, kultury i mediów.

– Bal to przede wszystkim przedsięwzięcie charytatywne, mające na celu wsparcie najbardziej potrzebujących w naszym policyjnym środowisku – wdowy, wdowców i sieroty po naszych Koleżankach i Kolegach, którzy w trakcie realizacji zadań złożyli ofiarę największą dla społeczeństwa – oddali swoje życie podczas służby. W dwudziestoleciu międzywojennym bale oficerskie były przykładem hojności środowiska policyjnego, przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury i sztuki. Dziś to wyjątkowe wydarzenie nawiązuje do tradycji naszych kolegów – funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczpospolitej – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk i dodał, cytując Marię Dąbrowską: – Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka. Niech te słowa oddadzą sens i istotę naszego przedsięwzięcia, którego odzwierciedlenie znajdziemy w uśmiechu i radości podopiecznych Fundacji.

Zaraz po uroczystym otwarciu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak odczytał list, który do organizatorów i uczestników balu skierowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wyraziła w nim żal z powodu braku możliwości przyjścia na to wydarzenie, zapewniła jednak o swoim gorącym wsparciu dla jego idei.

Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza tańczonego przez zaproszonych gości przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z udziałem par Ludowego Zespołu Artystycznego „PROMNI” im. Zofii Solarzowej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polonez jest silnie umocowany w polskiej historii –to najstarszy taniec narodowy, zwany też dworskim. Przed wiekami tańczono go właśnie na rozpoczęcie balów.

W pierwszej parze stanęli: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z małżonką, a tuż za nimi zastępcy: nadinsp. Dariusz Augustyniak wraz z małżonką oraz nadinsp. Kamil Bracha wraz z małżonką. Kolejne pary to zaproszeni goście, a wśród nich komendanci, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi. Następnie uczestnicy zatańczyli walca wiedeńskiego – to kolejny taniec dworski, którego historia sięga 1815 roku i który również tańczono na balach.

Następnie jednak repertuar stał się bardziej współczesny, choć występy Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd i skrzypka Bogdana Kierejszy zawierały wiele utworów muzyki klasycznej. Ogromnym powodzeniem cieszyły się również występy uczestniczki programu „The voice of Poland” Darii Reczek i policyjnych wokalistów – Jarosława Plichty i Dariusza Pasztelańca, którzy zaprezentowali szeroki repertuar muzyki rozrywkowej. Wszystkim muzykom akompaniowała Orkiestra Reprezentacyjna Policji, prezentując swój kunszt i wszechstronność.

W trakcie balu Przewodniczący Rady FPWiSPP, generał Władysław Padło wraz z Prezes Fundacji, Ireną Zając zaprezentowali reportaż filmowy przedstawiający spotkanie kilku pań – podopiecznych Fundacji, które opowiedziały o tym, z jakimi tragediami pomagają im zmagać się członkowie FPWiSpPP.

Jednym z najważniejszych punktów była zbiórka pieniędzy, którą prowadził tym razem asp. sztab. Waldemar Kozera. Dochód ze zbiórki przeznaczono na rzecz fundacji. Wśród ofiarowanych przedmiotów znalazły się między innymi: naszyjnik i spinki do mankietów z Krzemieniem Pasiastym od Pary Prezydenckiej, odręcznie spisana replika Konstytucji 3 Maja ofiarowana przez Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, komplety filiżanek przekazanych przez Marszałków Sejmu i Senatu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także pióro z grawerunkiem od Komendanta Głównego Policji.

Podczas zbiórki zebrano kwotę ponad stu tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

tekst: Piotr Maciejczak, zdjęcia: Izabela Pajdała-Kusińska - miesięcznik „Policja 997” / Biuro Komunikacji Społecznej KGP

 • front budynku oświetlony na VII Charytatywny Bal Oficerów Policji
 • Komendant_Główny_Policji_z_małżonką
 • Komendant_Główny_Policji_z_małżonką_czyta_tekst_powitalny
 • I_Zastępca_Komendanta_Głównego_Policji_z_małżonką czyta_list_od_Marszałek_Sejmu
 • oficerowie Policji z małżonkami
 • Komendanci Główni Policji z małżonkami
 • Komendanci Główni Policji z małżonkami
 • Pani generałowa małżonkiem
 • oficerowie Policji tańczą walca
 • emisja filmu Fundacji Wdowom i SIerotom po poległych policjantach
 • pracownicy Fundacji Pomocy Wdomom i Sierotom po poległych policjantach
 • kobieta, w tle logo Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach
 • oficerowie Policji i zaproszeni goście
 • oficerowie Policji
 • oficerowie Policji
 • Pani oficer Policji
 • pracownicy Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach
 • zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach
 • wid z góry sali na tańczących podczas policyjnego balu oficerskiego
 • oficerowie Policji z osobami towarzyszącymi podczas bali oficerskiego
 • taniec podczas balu oficerskiego
 • uczestnicy balu oficerskiego Policji tańczą walca
 • przekazanie czeku na ręce prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach
 • prezentacja voucheru podczas balu oficerskiego Policji
 • przekazanie voucheru od KGP podczas balu oficerskiego Policji
 • taniec mazurka w wykonaniu studentów SGGW
 • występ artystyczny Alicji Węgorzewskiej podczas balu oficerskiego Policji
 • mężczyzna gra na skrzypcach podczas balu oficerskiego Policji
 • występ artystyczny Alicji Węgorzewskiej podczas balu oficerskiego Policji
 • występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji podczas balu oficerskiego
 • występ mężczyzny grającego na skrzypcach podczas balu oficerskiego Policji
 • mężczyzna gra na skrzypcach podczas balu oficerskiego Policji
 • prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach oraz małżonka KGP
 • występ artystyczny podczas balu oficerskiego Policji
Powrót na górę strony