Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Lubelskie - wspólnie dla pszczół”

Data publikacji 03.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z blisko 50 partnerami rozpoczyna akcję „Lubelskie - wspólnie dla pszczół”. W działania włączyła się również Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

zdjęcie ekranu, na którym wyświetlone jest hasło akcji: "Lubelskie - wspólnie dla pszczół"

„Lubelskie - wspólnie dla pszczół” to nazwa akcji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Ma ona na celu upowszechnienie wiedzy o znaczeniu pszczół dla człowieka, środowiska naturalnego, rolnictwa i gospodarki.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez blisko 50 partnerów w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. W działania włączyła się również Komendą Wojewódzka Policji w Lublinie, a list w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podpisał I Zastępca – młodszy inspektor Jerzy Czebreszuk.

I Zastępca KWP w Lublinie podpisuje list intencyjny

Policjanci  pionu prewencji w ramach wykonywanych czynności służbowych mają bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną i reagują na niewłaściwe ich zachowania. Mundurowi podczas codziennej służby reagują na niewłaściwe postępowania wobec środowiska naturalnego, w tym także dotyczące nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin, by minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony na inne organizmy. Niewłaściwe zachowania rolników, którzy ignorują przepisy ochrony roślin, przyczyniają się do wyniszczania pożytecznych owadów między innymi pszczół.

wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Apelujemy o stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zawartymi w etykiecie/instrukcji wymaganiami i sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, a w szczególności o zachowanie minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych miejsc lub obiektów, między innymi pasiek.

 

  • zdjęcie ekranu, na którym wyświetlani są partnerzy akcji
  • zdjęcie ekranu, na którym wyświetlane są informacje
  • uczestnicy spotkania
Powrót na górę strony