Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie techniki jazdy zespołu „Speed”

05 lutego br. odbyło się szkolenie z doskonalenia techniki jazdy dla policjantów z pomorskiego zespołu „SPEED”. Zajęcia odbywały się na terenie AUTODROM POMORZE.

Zespół „SPEED” działa w województwie pomorskim od lipca 2019r.  Funkcjonariusze wchodzący w jego skład w ostatnią środę uczestniczyli w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy. Odbyło się ono dzięki zaangażowaniu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na terenie Autodrom Pomorze.

Zadania, które dla policjantów przygotowali instruktorzy były wymagające doskonałego panowania nad pojazdem. Ćwiczenia zaplanowane zostały z uwzględnieniem specyfiki służby policyjnej. Z każdym kolejnym przejazdem stopień trudności był podnoszony.

Szkolenie połączone było z odprawą służbową podsumowującą pracę zespołu „SPEED” w 2019 roku.

Celem powołania zespołu SPEED było m.in. zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, których głównymi przyczynami są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszenie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. W jego skład weszli wytypowani policjanci komórek ruchu drogowego Komend Miejskichi Powiatowych Policji woj. pomorskiego.

Od samego początku zespół uczestniczył w różnego rodzaju akcjach ukierunkowanych na kontrole prędkości, a także przy zabezpieczeniach wydarzeń plenerowych. O tym jak bardzo potrzebne było powołanie tej grupy świadczą wyniki działań.

Do końca 2019 roku pomorski zespół „SPEED”:

- skontrolował  12 105 pojazdów,

- ujawnił  11 320 wykroczeń drogowych, z czego 7 431 stanowiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości,

- zatrzymał  490  praw jazdy, w tym 430 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,

- zatrzymał 517 dowodów rejestracyjnych, z czego aż 269  za stan techniczny pojazdu.

 


 

  • Policjanci w trakcie ćwiczeń
  • Policjanci w trakcie ćwiczeń
  • Policjanci w trakcie ćwiczeń
  • Policjanci w trakcie ćwiczeń
Powrót na górę strony