Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fikcyjny obrót złomem i srebrem przyniósł milionowe straty dla budżetu

Data publikacji 07.02.2020

Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy znalazło swój finał w sądzie. Łącznie w sprawie zarzuty przedstawiono 44 podejrzanym. Akt oskarżenia z grudnia 2019r., którym objęto 18 oskarżonych, liczył ponad 300 stron, a materiał dowodowy zawarto w 83 tomach akt.

Śledztwo gospodarcze dotyczyło działania na terenie Bydgoszczy i Gdyni zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej m.in. poświadczenia nieprawdy w dokumentach księgowych i podatkowych, a także prania brudnych pieniędzy, uzyskanych  ze sprzedaży złomu oraz  granulatu srebra.

Trwające kilka lat wnikliwe śledztwo pozwoliło na rozwikłanie mechanizmu przestępstwa, ale także zgromadziło dowody świadczące o jego istnieniu.

Jak wynika z ustaleń śledczych, czterech „liderów”, nieformalnych pomysłodawców procederu, od początku założyło, że ich działania będą służyły popełnianiu przestępstw gospodarczych związanych z podatkami i sprowadzanym z Włoch złomem, głównie miedzi i  mosiądzu, a także granulatem  srebra. W tym celu zrestrukturyzowano spółkę, która miała oddziały w Bydgoszczy, Osielsku i Brzozie, a siedzibę pod Olsztynem.

W celu obrotu złomem i srebrem założono ponad 30 fikcyjnych firm tzw. słupów, których właścicielami były osoby zwerbowane przez pomysłodawców. Osoby te były najczęściej w trudnej sytuacji życiowej, a także finansowej i z tego powodu godziły się na założenie działalności gospodarczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że „firmy-słupy” nie prowadziły żadnej księgowości, nie odprowadzały także należnych podatków, a także sprzedawały złom, którego nigdy nie nabyły.

Sprowadzony przez „liderów” z Włoch złom trafiał z powrotem do nich jako zakupiony od „firm-słupów”. Ten nielegalny obrót spowodował straty podatkowe. Jedna z „firm-słupów”- swoisty  „rekordzista”- w krótkim czasie wystawiła ponad 160 faktur sprzedaży złomu na łączną kwotę 9 mln złotych.

Odrębnym wątkiem tego śledztwa  było pozyskanie kredytu na zakup złota przez jedną z „firm-słupów”, gdzie straty banku wyniosły 3,5 mln złotych

Łączny obrót wszystkich zaangażowanych w ten proceder podmiotów gospodarczych wyniósł, jak szacują śledczy, co najmniej 24,5 mln złotych, a straty spowodowane przez tą nielegalną działalność ponad 5,5 mln złotych.

W trakcie postępowania w areszcie przebywało czterech podejrzanych. Prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych – m.in. ponad 32 tys EURO, które to pieniądze przekazano organom skarbowym na poczet nieuiszczonych zobowiązań podatkowych.

Zebrany materiał dowody pozwolił na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy ostatniego aktu oskarżenia liczącego ponad 300 stron przeciwko 18 podejrzanym. Jeden z nich usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterej udziału w tej grupie, której zadaniem było tworzenie podmiotów gospodarczych przy wykorzystaniu podstawionych osób celem udziału w fikcyjnym obrocie złomem i granulatem srebra dla uzyskania korzyści finansowych z tytułu nieodprowadzonych podatków.

Pozostałe osoby -  założyciele fikcyjnych firm - usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach księgowych, prania „brudnych pieniędzy” oraz dokonywania przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Oskarżonym w tej sprawie osobom grożą kary finansowe, a najpoważniejsze z nich to kary pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

 

 

 

 

Powrót na górę strony