Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Mariusz Siegieda pożegnał się z policyjnym mundurem

Data publikacji 08.02.2020

Po 29 latach służby z policyjnym mundurem pożegnał się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Mariusz Siegieda. Odchodzący na emeryturę komendant odpowiedzialny był za nadzór nad służbą logistyczną w lubelskim garnizonie Policji. Zastępcę komendanta uroczyście pożegnała kadra kierownicza Policji Lubelskiej, pracownicy oraz przedstawiciele związków zawodowych dziękując za lata znakomitej współpracy.

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Mariusza Siegiedy miało miejsce w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji` podczas odprawy kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu. Na uroczystości oprócz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji, obecni byli także komendanci komend miejskich i powiatowych, naczelnicy wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych oraz policyjni kapelani.  

pożegnanie komendanta insp. Mariusza Siegiedy

Inspektor Mariusz Siegieda służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Tam przeszedł poszczególne szczeble kariery na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w pionie kryminalnym. W 2005 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego. W 2007 roku został Zastępcą Komendanta tej jednostki, a dwa lata później objął stanowisko I Zastępcy Komendanta. W marcu 2012 roku powołany został na Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. Od października 2013 roku kierował Komendą Powiatową Policji we Włodawie, a od  grudnia 2016 roku powołany został na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji  w Chełmie. W lutym 2018 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną  w lubelskim garnizonie Policji.

pożegnanie insp. M.Siegiedy

Przez ostatnie dwa lata komendant nadzorował między innymi inwestycje związane z budową oraz modernizacją obiektów policyjnych. Tylko w minionym roku oddanych zostało do użytku 5 całkowicie nowych obiektów: Komisariat szósty Policji w Lublinie, Komisariat w Kocku, Wisznicach i Rejowcu Fabrycznym oraz posterunek w Siedliszczach. To nie umknęło uwadze międzynarodowemu jury konkursu „O Kryształową Cegłę”. W kategorii „obiekty użyteczności publicznej” I miejsce za inwestycję Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym zdobyła Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wyróżnienie w tej samej kategorii również przypadło Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie za inwestycję Komisariat Policji w Kocku.

insp. Szewc wręcza album komendantowi Siegiedzie

Nie sposób pominąć faktu, że o mierze sukcesu zawodowego, decyduje również osobowość. Spokój, pogoda ducha, opanowanie, życzliwość, wyrozumiałość oraz niesienie pomocy w trudnych sytuacjach to cechy, którymi komendant Siegieda kierował się w trakcie służby. Bardzo ważną wartością była także dla niego rodzina, której poświęcał czas, pomimo licznych obowiązków służbowych.W trakcie swojej służby inspektor Mariusz Siegieda był wielokrotnie odznaczany, między innymi Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Wczoraj w  imieniu wszystkich zebranych głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Robert Szewc. Szef lubelskiego garnizonu podziękował inspektor Mariuszowi Siegiedzie za jego profesjonalizm, doświadczenie zawodowe i lata znakomitej współpracy. Inspektor Robert Szewc odchodzącemu na emeryturę komendantowi życzył wszelkiej pomyślności i realizacji przyszłych planów i spełnienia marzeń.

insp. Siegieda dziękuje za współpracę

Na koniec głos zabrał inspektor Mariusz Siegieda . Komendant nie ukrywał wzruszenia, wspominał początek swojej drogi zawodowej i ludzi , których  było dane mu spotkać i z nim współpracować.  To był dla mnie zaszczyt móc służyć w garnizonie Policji Lubelskiej. Dziękuję wszystkim za te lata.

Powrót na górę strony